edroga948Radni uchwalili „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska”. To dokument o znaczeniu strategicznym, który wskazuje działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki.

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Gdańsku i całej Metropolii. – Mimo że jesteśmy jedną z lepszych metropolii w Europie pod względem jakości powietrza, podjęliśmy wyzwanie stworzenia planu, który wypełnia cele Unii Europejskiej w zakresie pakietu klimatycznego, a jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. – Dzięki temu dokumentowi jesteśmy wstanie argumentować, jak inwestycje w mieście w nowej fazie programowania przyczyniają się nie tylko do obniżenia zużycia dwutlenku węgla, ale i poprawy jakości powietrza którym oddychamy.

- Praca nad tym dokumentem miała charakter interdyscyplinarny, gdyż wymagała wymiany wiedzy pomiędzy wieloma sektorami gospodarki – dodaje dyrektor Lorek. – Udało się szczegółowo policzyć, jaki udział w konsumpcji energii mają poszczególne sektory, między innymi takie jak: oświetlenie, transport, przemysł, gospodarstwa domowe, szkoły, teatry, itd. Widać, jaki wpływ mają one na emisję dwutlenku węgla oraz zanieczyszczenie środowiska atmosferycznego. Dziś wiemy, że aby podjąć efektywne wyzwanie, zmuszeni jesteśmy zarówno modernizować transport publiczny, jak i wpływać na zmianę mentalności mieszkańców, którzy ogrzewają domy tradycyjnymi piecami. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” to długa lista działań, której efektem ma być między innymi obniżenie emisji benzo[a]pirenu aż o 50%.

gdanskgdansk2

Plan gospodarki niskoemisyjnej nie jest obligatoryjny, ale wymagany, gdy miasto ubiega się o dofinasowanie w ramach projektów unijnych.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.