edroga1009Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego projektu gminy Czarna Białostocka dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej. Kwota dotacji to ponad 2 miliony złotych.

Gmina złożyła projekt, który obejmuje m.in. wymianę systemu sterowania oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją i wymianą blisko 1400 punktów świetlnych na głównych szlakach komunikacyjnych i  ulicach przyległych.

W ramach przygotowań do projektu dokonano inwentaryzacji i analizy opraw oświetleniowych należących do gminy. Okazało się, że znaczna większość z punktów świetlnych to tzw. lampy sodowe, które ze względu na wyeksploatowanie nie spełniają już współczesnych norm i standardów oświetlenia ulicznego i generują wysokie koszty utrzymania. Modernizacja i wymiana opraw oraz zamiana systemu sterowania na tzw. inteligentny pozwoli gminie zaoszczędzić nawet 56% dotychczasowych wydatków na utrzymanie oświetlenia dróg, a także znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jazdy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.