przejscie gorneW dniach 30 sierpnia - 2 września w Lyonie odbyła się organizowana przez stowarzyszenie IENE (Infra Eco Network Europe) piąta edycja konferencji pt: „Integrating Transport with living Landscapes”.

IENE to międzynarodowa sieć ekspertów działających w dziedzinie ekologii i liniowej infrastruktury transportowej. Co dwa lata IENE organizuje międzynarodowe konferencje, których celem jest stworzenie interdyscyplinarnego forum umożliwiającego wymianę doświadczeń pomiędzy sektorem ochrony środowiska i transportu oraz przedstawienie najbardziej aktualnych wyników badań naukowców i praktyków z całego świata.

W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 460 osób z ponad 40 krajów. Na konferencji obecna była także przedstawicielka firmy EKKOM Sp. z o.o., która zaprezentowała wyniki monitoringu skuteczności przejść dla zwierząt.

Konferencja rozpoczęła się od wyjazdów terenowych, których celem było zapoznanie się m.in. z szeroką gamą rozwiązań umożliwiających minimalizację i łagodzenie skutków wpływu infrastruktury liniowej na środowisko stosowanych we Francji i Szwajcarii. W trakcie kolejnych dni uczestnicy brali udział w licznych wykładach, warsztatach i sesjach posterowych. Dzięki takiej formie konferencji mieli możliwość nie tylko przedstawienia wyników swoich badań, ale także uczestnictwa w specjalistycznych dyskusjach pozwalających na zidentyfikowanie najpilniejszych pytań i problemów dotyczących skuteczności stosowanych rozwiązań oraz określenie przyszłych działań w zakresie ekologii i infrastruktury transportowej.

sesja posterowauniwersytet
Joanna Nabielec

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.