Polityka Ochrony DrzewWartość drzew, pielęgnacja i zabezpieczenie roślin podczas inwestycji budowlanych czy imprez to kilka kwestii poruszonych na konferencji „W poszukiwaniu zielonego miasta”. To początek prac nad warszawską Polityką Ochrony Drzew, w której będą spisane standardy opieki miejskiej zieleni.

 

– Zaczynamy prace nad kompleksową Polityką Ochrony Drzew w Warszawie. Chcemy ustalić jednolite reguły w zarządzaniu drzewostanem całego miasta – naszym zielonym majątkiem. Mówimy tu m.in. o zasadach pielęgnacji, zabezpieczeniach podczas prac budowlanych oraz wprowadzeniu klas ryzyka złamania się drzewa. To pozwoli nam zmniejszyć skalę wycinek, polepszyć opiekę nad sędziwymi roślinami oraz zwiększyć bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków - powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Podczas konferencji ponad 200 uczestników mogło wysłuchać wykładów i dyskusji specjalistów zajmujących się zawodowo i naukowo drzewami. Prelegenci mówili m.in. o roli zieleni w mieście, a także o dobrych rozwiązaniach stosowanych przez samorządy w Polsce i za granicą. Cenne uwagi zostaną wykorzystane w warszawskich standardach.

– Wartość drzew w mieście jest nie do przecenienia. Wpływa na jakość życia nas wszystkich. Chcemy skatalogować i opisać zasady przeglądów, które będą mogli wykorzystać opiekunowie drzew. Dzięki tym standardom, będziemy wszyscy mieli pewność, że miejska zieleń jest w odpowiednio monitorowana i pielęgnowana. To kolejny ważny krok w perspektywie rozwoju warszawskiego drzewostanu – przyznał Krzysztof Górnicki, p.o. dyrektora stołecznego Zarządu Zieleni.

Polityka Ochrony Drzew
Drzewa w parku Pole Mokotowskie fot. Z. PanówW tym roku Warszawa wspólnie z naukowcami, dendrologami i arborystami będzie tworzyć narzędzia do monitorowania stanu roślin, metodologię oceny ryzyka złamania czy wywrócenia się drzewa oraz instrukcje interwencji. W dokumencie zostaną także spisane dobre praktyki dla ogrodników oraz architektów krajobrazu. Miasto chce m.in. zminimalizować cięcia tylko do niezbędnych prac pielęgnacyjnych i kształtować koronę już w okresie młodości drzewa. Standardy zabiegów zwiększających statykę roślin - m.in. specjalnych wiązań - zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, a także uchronią drzewa przed złamaniem czy przedwczesnym uschnięciem. Dodatkowo w Polityce Ochrony Drzew pojawią się wskazówki, jak zabezpieczyć korzenie, pnie i korony podczas miejskich imprez oraz w pobliżu inwestycji budowlanych.

Przed ostatecznym opracowaniem dokumentu eksperci będą konsultować zapisy z przedstawicielami blisko 80 instytucji. Z kolei dla mieszkańców zorganizowane będą warsztaty przyrodnicze, podczas których uczestnicy dowiedzą się, dlaczego rośliny są cenne zarówno dla zdrowia i środowiska. Projekt realizuje m.st. Warszawa wraz z Fundacją alter eco.

Wiem o wycince
Dla spójnej Polityki Ochrony Drzew niezbędna jest kompletna baza zieleni informująca o stanie każdego dojrzałego drzewa w miejskiej przestrzeni W tym celu powstaje Mapa Koron Drzew oraz aktualizacja inwentaryzacji drzew. Dzięki otwartej polityce informacyjnej o planowanych wycinkach – takiej jak w serwisie informacyjnym Wiem o Wycince (WoW) – warszawiacy mogą sprawdzić, dlaczego niektóre rośliny muszą zostać usunięte.

– Pracujemy nad jednolitym portalem WoW dla całego miasta. Obecnie wnioski o usunięcie drzewa zbiera kilkanaście miejskich instytucji. Zmapowaliśmy już potrzeby i mamy propozycję stworzenia cyfrowej bazy wycinek, dlatego spotykamy się z przedstawicielami dzielnic - zrelacjonowała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Pilotaż otwartej bazy wycinek zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych tygodni, a pod koniec roku dane z całej stolicy będą dostępne w warszawskim serwisie mapowym.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.