Spis treści

Problemy budowy przejść dla zwierząt w ciągach dróg cz. IIAby dobrze i skutecznie chronić przyrodę poprzez budowę przejść ekologicznych należy wystrzegać się licznych nieprawidłowości w projektowaniu i budowie tych konstrukcji. Nawet najmniejsze przejścia dla płazów powinny być odpowiednio skonstruowane i dobrze zagospodarowane. Podstawowe błędy popełniane przy projektowaniu i budowie przejść dla zwierząt

Oto kilka najczęściej popełnianych błędów [1],[2],[3]:
* wszystkie rodzaje przejść:

 

 • zła lokalizacja lub za małe zagęszczenie przejść,
 • brak lub zła konstrukcja systemów naprowadzających na wlot przejścia,
 • nieprawidłowe zagospodarowanie lub jego brak (fot. 4. a),
 • wykorzystywanie przez ludzi przejść przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt,
 • budowa przejść w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy (fot. 4. a),

 

* przejścia górne:

 • przejścia zbyt wąskie, nie akceptowane przez wiele grup zwierząt,
 • za strome podejścia, brak widoczności drugiej strony przejścia odstrasza większość zwierząt,
 • zła konstrukcja „lejów” naprowadzających, zbyt mały kąt rozwarcia nasypów,
 • uboga roślinność spowodowana brakiem urodzajnej gleby na moście,
 • zagospodarowanie mostu roślinami obcymi geograficznie, nie występującymi w rejonie przejścia.

 

* przejścia dolne:

 • małe światło obiektów, przejścia zbyt wąskie i niskie,
 • widoczne betonowe elementy przyczółków i umocnień skarp, bez przekrycia warstwą gruntu (fot. 4. b),
 • umieszczenie w rejonie przejścia elementów odwodnienia i infrastruktury towarzyszącej,
 • w przypadku małych przejść brak płynnego połączenia przejścia z otoczeniem co utrudnia dostęp zwierząt,
 • zalewanie dna przejścia przez wody opadowe,

 

* przejścia zespolone z drogami:

 • stosowanie nawierzchni asfaltowej, która odstrasza zwierzęta,
 • nieodpowiednio wykonane drogi tłuczniowe lub szutrowe w wyniku czego materiał  rozsypywany na pobocza utrudnia wzrost roślinności,
 • występowanie na przejściu elementów dodatkowych odstraszających zwierzęta, takich jak bariery energochłonne, urządzenia bezpieczeństwa i sterowania ruchem,

 

* przejścia zespolone z ciekami wodnymi:

 • umocnienie koryta cieku prefabrykatami betonowymi,
 • zbyt mała szerokość strefy wykorzystywanej przez zwierzęta,
 • w przypadku przepustów – brak suchych półek dla zwierząt powyżej lustra wody (fot. 4. c).
a) sąsiedztwo zabudowań i nieprawidłowe zagospodarowanie b) widoczne elementy przyczółka c) brak suchych „półek” dla zwierząt [4]

Fot. 4. Błędy w projektowaniu i budowie przejść dla zwierząt

Powtarzający się problem z właściwym urządzeniem przejść i ich otoczenia można rozwiązać przez zaplanowanie wykupu gruntu w sąsiedztwie obiektu, tak aby po wybudowaniu bez przeszkód właściwie go zagospodarować [3].

Jednym z istotnych ograniczeń w budowie przejść dla zwierząt są również niewystarczające środki finansowe. Ważne jest zatem aby wydatkowane na ten cel nie były marnotrawione wskutek realizacji nieprzemyślanych, nieskutecznych obiektów.

 

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2011-01-29 14:00
przejście ok, ale projektant w szczerym polu rysuje łuki na podporach zwiększając koszty inwestycji. To nie jest miasto, że musi być ładne, nikt uwagi nie zwróci jadąc 140, jedźcie na zachód uczyć się projektować:cry::cry::-
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.