edroga115Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa weryfikuje Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 pod względem finansowym. Szuka oszczędności (około 90 mld zł) w celu zapewnienia jego pełnej realizacji. W związku z tym PSWNA rekomenduje zwiększenie wykorzystania cichych nawierzchni asfaltowych. Organizacja argumentuje, że ich zastosowanie nie tylko znacząco zmniejszy zanieczyszczenie środowiska hałasem, ale przede wszystkim pozwoli na redukcję kosztownych i zaśmiecających krajobraz ekranów akustycznych.

Stosowanie cichych nawierzchni jest zgodne nie tylko z zaleceniami Unii Europejskiej, ale również Najwyższej Izby Kontroli, która w 2014 r. stwierdziła, że w Polsce istnieje problem „nadmiernego stosowania ekranów akustycznych”.

Redukcja poziomu hałasu o 3 dB z punktu widzenia mieszkańców zasiedlających tereny przy drogach jest znaczną redukcją. Porównywalny efekt osiąga się podwajając dystans między odbiorcą hałasu i jego źródłem lub redukując ruch o 50%.

- W związku z koniecznością optymalizacji kosztów budowy i utrzymania dróg, polscy wykonawcy nawierzchni asfaltowych od dawna rekomendują wykorzystanie cichych nawierzchni. Są one powszechnie i z powodzeniem stosowane w Europie i na świecie - komentuje Andrzej Wyszyński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). – Zamiast wymyślać nowe, coraz bardziej skomplikowane i kosztowne rozwiązania, wystarczy sięgnąć po sprawdzone wzorce oferowane przez rodzimy przemysł. Polska branża asfaltowa ma do zaoferowania wiele nowoczesnych technologii które sprawdzą się w powyższym zakresie, takie jak na przykład ekologiczny asfalt modyfikowany gumą pochodzącą z recyklingu opon samochodowych, który pozwala na redukcję hałasu o 3-6 decybeli w porównaniu do tradycyjnych dróg jednocześnie tworząc bardzo trwałą i bezpieczną nawierzchnię.

PSWNA twierdzi, że konsekwentne stosowanie nawierzchni drogowych umożliwiających redukcję hałasu powstającego na styku opony z nawierzchnią tj. BBTM, PA czy SMA 5, 8, w szczególności na autostradach i drogach szybkiego ruchu, gdzie generowany hałas jest największy, pozwoliłoby na ograniczenie ilości ekranów akustycznych. Zmniejszyłoby także negatywne skutki środowiskowe i społeczne, a przede wszystkim przyczyniło się do obniżenia kosztów budowy i utrzymania dróg.

- Ciche nawierzchnie z asfaltem modyfikowanym gumą są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne – dodaje Andrzej Wyszyński z PSWNA. – Zmniejszają, a często nawet całkowicie eliminują konieczność zastosowania ekranów dźwiękochłonnych. Wyróżnia je też zwiększona odporność na spękania, starzenie i działanie czynników klimatycznych, w szczególności niskich temperatur, gwarantując większą trwałość nawierzchni, a tym samym zmniejszając koszty jej eksploatacji poprzez zmniejszenie nakładów na remonty
i utrzymanie dróg.

Nawierzchnię „gumową” można też łatwo poddać recyklingowi, a odzyskany materiał jest pełnowartościowym produktem, który może być ponownie zastosowany do budowy dróg, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, obniżając koszty odbudowy nawierzchni. Materiał z remontu nawierzchni asfaltowych nie jest kierowany na składowiska odpadów, co pozwala na zmniejszenie zużycia surowców oraz odciążenie wysypisk śmieci.

Inne ciche nawierzchnie oferowane przez polską branżę asfaltową to m.in. nawierzchnie porowate. W Holandii w 2012 r. wprowadzono administracyjny obowiązek stosowania nawierzchni porowatych na wszystkich autostradach. Ciche technologie asfaltowe stosowane są powszechnie także we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, oraz w Szwajcarii.

Źródło: PSWNA

Komentarze  
jah-jah
0 #1 jah-jah 2016-03-02 21:15
Nie łudzmy się że obniżenie hałasu o 3 DB jest znaczące.
Nawierzchnię porowate też nie są idealne, gdyż ich trwałość jest znacznie krótsza od powszechnie stosowanych .
Cytować | Zgłoś administratorowi
Stefan
0 #2 Stefan 2016-03-03 13:46
Polityka i akustyka nie powinny decydować o rodzaju wykonywanej nawierzchni.
Ważny jest opór toczenia, przyczepność w różnych sytuacjach atmosferycznych, wytrzymałość na odkształcenia i zużycie.
Jeśli "nowoczesnych" pomysłów nie stosuje się powszechnie w Niemczech, to ich ocena jest negatywna.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.