made with love from Joomla.it

edroga03623 października br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego dla zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579. Pomimo wcześniejszych wezwań oraz spotkania roboczego w dalszym ciągu wymaga ona dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017 r. W przeciwnym wypadku Regionalny Dyrektor wyda rozstrzygnięcie w oparciu o aktualnie posiadaną dokumentację.

Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 19 kwietnia 2017 r. W związku z brakami w złożonej dokumentacji w zakresie oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wzywał do jej uzupełnienia 13 czerwca, 17 lipca, 9 sierpnia, 11 września oraz 23 października. Przyczyną kolejnych wezwań było przekazywanie przez inwestora niepełnych uzupełnień, występowanie rozbieżności w informacjach zawartych w różnych częściach dokumentacji, w wyniku czego przedstawiony raport nie może być podstawą do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji.

Źródło: RDOŚ w Warszawie

Komentarze  
Luiza Kałuska
0 #1 Luiza Kałuska 2017-11-20 23:21
Problemem są "specjaliści" którzy opracowują dokumentacje - i pomimo, że "spełniają" podstawowe wymogi, często nie mają "zielonego pojęcia" na czym polega KIP lub Raport...
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.