Problem parkowania na trawnikach dotyczy wielu miejsc w WarszawiePrzed warszawiakami seria otwartych spotkań, na których będą mogli przedstawić swoje pomysły związane z problemem samochodów parkujących na trawnikach. Pierwsza z debat odbędzie się 5 lipca w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”.

 

Zniszczone trawniki, połamane kwiaty czy uszkodzone korzenie to tylko niektóre skutki rozjeżdżania parkowych alejek. Kiedy kierowcy tłumaczą się z parkowania samochodu na zielonych terenach, często potrafią wymienić tylko błahe powody. Ich reakcję na pytania o parkowanie w miejscach niedozwolonych można poznać oglądając krótki film „Safari. Czyli co warszawiacy sądzą o parkowaniu na trawnikach”.

Aby zapobiec kolejnym zniszczeniom zachęcamy warszawiaków do udziału w spotkaniach, na których będą mogli przedstawić swoje autorskie pomysły rozwiązania problemu.

– Należy pamiętać, że samochodowe koła nie tylko niszczą trawę, ale także korzenie drzew. Wskutek tego rośliny obumierają, a utrzymanie parku w dobrej kondycji staje się prawdziwym wyzwaniem – przyznaje Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy – Zieleń jest jedną z największych wartości Warszawy. Dlatego łączymy siły i razem z warszawiakami szukamy odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać problem z parkowaniem na trawnikach.

Trwający cykl działań ma pomóc opracować, zaprojektować i finalnie wdrożyć rozwiązania służące ochronie zieleni przed rozjeżdżającymi pojazdami. Pierwsze konsultacje z mieszkańcami oraz ekspertami odbyły się w czerwcu. Najbliższe spotkania zaplanowane zostały na początek lipca.

– To, jak będą wyglądały parki zależy od nas, od wszystkich mieszkańców stolicy – przypomina Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Ostatnio przeszedłem się po tych „dzikich” parkingach, aby zapytać kierowców, dlaczego nie szanują naszej wspólnej zieleni. Wyrażali skruchę, mówili przepraszam. Jednak same słowa nie wystarczą, konieczne są czyny. Właśnie dlatego powstał projekt otwartych spotkań, na których wspólnie z warszawiakami ustalimy koncepcję zielonej przestrzeni publicznej. Wypracowane rozwiązanie powinno uwzględniać dobro wszystkich stron.

Celem rozmów jest wysłuchanie głosu obu stron – osób, które chcą cieszyć się zielenią w parkach, a także kierowców, dla których ważne jest pozostawienie auta w dogodnym miejscu. Przystosowanie miejskich terenów dla obydwu grup jest dużym wyzwaniem logistycznym. Swoje zdanie na spotkaniach zabiorą także specjaliści z Zarządu Zieleni, którzy opiekują się coraz większą częścią warszawskiej zieleni.

Prace koncepcyjne potrwają do końca lipca. Następnie zaprezentowane zostaną pierwsze projekty i wizualizacje. Już wczesną jesienią pojawią się w przestrzeni miejskiej pierwsze prototypy uzgodnionych rozwiązań.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.