edroga179Od końca września br. w województwie śląskim będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów wspierających niskoemisyjny transport w miastach oraz poprawiających efektywność energetyczną w gminach.

Wsparcie na łączną kwotę ponad 440 mln zł jest przeznaczone na zakup taboru autobusowego, modernizację liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane centra przesiadkowe, parkingi typu Park&Ride lub Park&Bike czy też – integralnie związane z projektem – drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów itp.). Dofinansowaniem może również zostać objęte wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania transportem. Wszystkie inwestycje mają przyczynić się do częstszego korzystania z usług transportu publicznego dzięki przyjaznym rozwiązaniom komunikacyjnym, a to z kolei będzie skutkowało obniżeniem CO2 w atmosferze.

- Usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego, wymiana taboru na nowoczesny, bardziej przyjazny otoczeniu to zachęta do częstszego wyboru autobusu, tramwaju i pociągu niż własnego auta. Samorządy najlepiej wiedzą, że bez inwestycji w transport publiczny gminy i powiaty mogą się cofać w rozwoju. Środki unijne na ten cel pomogą zrealizować ambitne projekty, których realizacja przekracza możliwości budżetów własnych samorządów - powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Poza inwestycjami sprzyjającymi promocji transportu publicznego w gminach możliwa będzie również kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne, przy udziale unijnej dotacji.

Dodatkowo w ramach tej puli pieniędzy ponad 35 mln zł trafi do potencjalnych wnioskodawców z subregionu rybnickiego, którzy zdecydują się na energetyczną modernizację budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe będzie również dofinansowanie wymiany lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub dofinansowanie do budowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Pozostałe subregiony zaplanowały konkursy w tym obszarze na przełomie października i listopada br. O środki mogą ubiegać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.