edroga139Standardy w zakresie wydajności paliwowej pojazdów ciężarowych w Europie przyczyniłyby się do zaoszczędzenia miliardów dla podmiotów gospodarczych, doprowadziłyby do obniżenia cen, służyłyby ochronie przyrody i byłyby potężnym zastrzykiem dla wzmocnienia niezależności energetycznej. Ponad 20 globalnych marek, przedsiębiorstw logistycznych oraz organizacji ekologicznych, przekazało ten komunikat przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Jean Claud Junckerowi.

Monitorowanie emisji CO2 w ciężarówkach nie wystarczy, by dać impuls do stworzenia rynku dla bardziej wydajnych paliwowo ciężarówek w Europie. Tak oświadczyli w liście, wzywającym do ustanowienia standardów obowiązujących po roku 2020, które zmniejszą emisję spalin i zużycie paliwa nowych samochodów ciężarowych.

Transport drogowy obecnie odpowiada za 1/5 całkowitej emisji CO2 w Europie. Podczas gdy ciężarówki stanowią mniej niż 5% wszystkich pojazdów poruszających się na drogach, to są one odpowiedzialne za 25% zużycia paliw i emisji spalin przez branżę drogową. Według w/w przedsiębiorstw oraz organizacji sprostanie celom klimatycznym założonym do 2030 r. oraz stanowiącym jeszcze większe wyzwanie postanowieniom porozumienia klimatycznego z Paryża, będzie wymagało jeszcze większego zaangażowania ze strony branży ciężarowej.

Koszt roczny paliwa dla ciągnika siodłowego to około 35.000 EUR - jest on przerzucany na klienta w formie droższych dóbr. Zdając sobie sprawę, że można osiągnąć 35% wzrost wydajności paliwowej dla pojazdów ciężarowych, to takie rozwiązania przyczyniłyby się do oszczędności rzędu 10 tys. EUR rocznie na ciężarówkę, a tym samym spowodowałoby spadek emisji węglowodorów o 37 milionów ton rocznie do 2030.

- Komisarz Canete stwierdził, że standardy emisji CO2 dla ciężarówek są niezbędne i ma rację - powiedział Wiliam Todts z Transport&Environment (T&E). - Więcej paliwowo wydajnych ciągników siodłowych przyniesie oszczędności firmom przewozowym, rozkręci gospodarkę i poprawi ochronę środowiska. Komisja Junckera musi wyłożyć pieniądze i zacząć opracowywać projekt ambitnej propozycji dla wdrożenia standardów paliwowych dla pojazdów ciężarowych.

- Temat ustanowienia standardów spalania (tym samym emisji CO2) dla samochodów ciężarowych nie jest w Polsce obecny w debacie publicznej - powiedział Piotr Skubisz z INSPRO, organizacji zrzeszonej w federacji T&E. - Szerokie grono organizacji podpisanych pod listem pokazuje, jak ten problem jest istotny, jak bardzo potrzebuje rozwiązań. Pokazuje to, jak rozwiązania prośrodowiskowe są jednocześnie efektywne ekonomicznie. Dlatego Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) również jest sygnatariuszem listu.

- Flota transportowa Polski jest jedną z największych w Unii - dodał Skubisz. - Tym bardziej powinniśmy być zainteresowani wspieraniem postulowanych rozwiązań. Wprowadzenie standardów pozwoli ograniczyć koszty przewoźników: obecnie około 30% przeznaczają na paliwo. Efektem wprowadzenia norm będzie zmniejszenie tych wydatków, a tym samym, spadnie cena przewożonych towarów. Zatem odczują to klienci w czasie codziennych zakupów, w przyszłości płacąc mniej za dostarczenie towaru na półkę sklepu. Pozwoli to również ograniczyć Polskie emisje transportu drogowego, który odpowiada w naszym kraju niemal za całość emisji pochodzących z transportu.

Źródło: INSPRO

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.