forest 849627 960 720- To najważniejsze wydarzenie w ciągu roku w dziedzinie ochrony środowiska. Tegoroczna, jubileuszowa edycja POL-ECO SYSTEM ma wyjątkowy charakter – także dlatego, że przewodniczącym komitetu honorowego jest marszałek sejmu RP Marek Kuchciński, a zastępcą - marszałek senatu Stanisław Karczewski - powiedział o najważniejszym wydarzeniu w branży ekologicznej prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda.

 

30. Targi POL-ECO SYSTEM, odbywające się w Poznaniu w dniach 23-25 października 2018 r., otworzy oficjalnie prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas ok. 30 dyskusji panelowych przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, reprezentanci świata biznesu, nauki i edukacji oraz innych placówek związanych z ochroną środowiska będą omawiali problemy z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, tematy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii.

- Szczególne miejsce będzie miał niedawno uruchomiony program priorytetowy "Czyste Powietrze", którego głównym celem jest radykalne ograniczenie niskiej emisji i zdecydowana poprawa jakości powietrza w Polsce. Ponadto będą omawiane zagadnienia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, a także nowoczesnych i innowacyjnych technologii - dodał Kazimierz Kujda.

Do debaty rozpoczynającej targi został zaproszony premier Mateusz Morawiecki. Inauguracyjny panel poświęcony będzie przede wszystkim roli i znaczeniu inwestycji proekologicznych w realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

- Od maja 2016 roku udało się podpisać ok. 970 umów o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że do targów lub na targach uda nam się podpisać 1000. umowę - zaznaczył prezes Zarządu NFOŚiGW, podkreślając, że na inwestycje ekologiczne w ramach podpisanych umów zostało przekazanych prawie do 29 mld zł.

Ponadto, tak jak w ubiegłym roku, wydarzeniu będzie towarzyszyć przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „EkoSfera” organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów branży i ekspertów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska.

W grudniu, dokładnie pięć tygodni po targach POL-ECO SYSTEM, odbędzie się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach - najważniejsze wydarzenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotkają się przedstawiciele wszystkich państw-stron konwencji klimatycznych. Tematyka związana ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie ważnym elementem POL-ECO SYSTEM. Uczestnicy targów będą mieli okazję spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki środowiskowej i wziąć udział w dyskusjach na kluczowe tematy związane z globalną polityką klimatyczną.

Źródło informacji: NFOŚiGW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.