edroga0013 i 4 października na ul. Galaktycznej za węzłem Owczarnia w kierunku Łodzi przeprowadzane są prace drogowe, polegające na ułożeniu na odcinku 160 metrów nowej nawierzchni drogowej.

 

Roboty na ul. Galaktycznej to część projektu badawczego realizowanego przez naukowców z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Białostockiej mającego na celu opracowanie innowacyjnej nawierzchni drogowej, podnoszącej poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zmniejszającej hałas. Na odcinku objętym pracami wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Projekt, w którym zaangażowani są m.in. inżynierowie z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nosi tytuł „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa”. Realizowany jest od maja 2018 roku i potrwa do końca kwietnia 2021 roku.

- Główne założenie projektu to próba opracowania nowego typu nawierzchni drogowej - nawierzchni poroelastycznej – wyjaśnia prof. Piotr Jaskuła, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej, członek zespołu badawczego. - Charakteryzować się ona ma niską hałaśliwością, wodoprzepuszczalnością, tłumieniem pożarów w przypadku np. rozlanego paliwa, a także dobrymi właściwościami przeciwpoślizgowymi. Z tego względu taka nawierzchnia sprawdzi się w warunkach miejskich, zarówno w otwartej przestrzeni, jak również w tunelach. Nawierzchnia poroelastyczna jest również bardziej ekologiczna od dotychczas stosowanych mieszanek asfaltowych. Około 20% jej składu to granulat gumowy pochodzący ze zużytych opon samochodowych. Pozwala to z jednej strony na uzyskanie dodatkowej elastyczności warstw, a z drugiej na oszczędzanie kruszyw naturalnych i zutylizowanie w sposób przyjazny środowisku zużytych opon – bez konieczności ich spalania – dodaje prof. Piotr Jaskuła.

Ułożony na ul. Galaktycznej testowy odcinek jezdni wykonany z nawierzchni poroelastycznej będzie teraz poddawany badaniom w warunkach codziennego ruchu drogowego, a także przy zróżnicowanej pogodzie. Naukowcy zbiorą m.in. dane na temat właściwości przeciwpoślizgowych, obniżających hałas i trwałości ułożonej nawierzchni, a także sposobu połączenia nowej nawierzchni z dotychczas użytkowaną.

Wyniki badań pozwolą na zoptymalizowanie składu mieszanek i zastosowanie nowych lepiszczy z asfaltów wysokomodyfikowanych tzw. HiMA, a w dłuższej perspektywie do wprowadzenia do powszechnego użycia nowego rodzaju nawierzchni o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa i obniżonej hałaśliwości.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.