contentmap_plugin

20171129 124946Będą mierzyły 202 metrów długości i 3 metry wysokości - mowa o ekranach akustycznych, które są budowane przy ul. Olimpijskiej w Toruniu. Obiekty chroniące przed hałasem zostaną ustawione w całości w połowie grudnia.

 

20171129 125041Ekrany akustyczne są montowane przy ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Olsztyńskiej. Na odcinku 202 metrów powstanie zielona ściana. Jest ona montowana w dwóch odcinkach: 100 i 102 metry. Przy ekranach zostaną wykonane nasadzenia. Pojawi się tam winobluszcz pięciolistny i bluszcz pospolity.

W tej chwili wykonawca prac - poznańska firma ViaPolonia - ustawia słupy ekranów, które są elementem konstrukcyjnym pod przyszłe wypełnienia. Dla zabezpieczenia konstrukcji słupy zostaną zabetonowane. Dopiero wówczas, tak solidnie wykonana konstrukcja, zyska wypełnienia.

Inwestycja kosztuje 380 tys. zł.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.