czosnek 33Niecodziennego odkrycia dokonał na placu przebudowy ulicy Polnej dr Lucjan Rutkowski. W połowie lipca tego roku fotografując przebudowę ulicy, dla której w latach 2014 i 2015 wykonywał ekspertyzy dendrologiczne, znalazł czosnek grzebieniasty. Okazało się, że gatunek od kilkudziesięciu lat uznany w Polsce za wymarły rośnie w Toruniu.

- To był czosnek - wspomina dr Lucjan Rutkowski. – Różnił się jednak od pospolitego obfitością nie do końca jeszcze rozwiniętych kwiatów o jaskrawej barwie. Pomyślałem, że może to być czosnek grzebieniasty  (Allium carinatum). Ostatni raz roślinę widziano w 1924 roku w rezerwacie Bielinek n. Odrą, niedaleko Cedyni. Gatunek ten został wpisany do „Polskiej czerwonej  księgi roślin”. Przed laty został w Polsce uznany za wymarły, a naukowcy nie byli w stanie wskazać przyczyn jego wyginięcia - wyjaśnia Rutkowski.

czosnekOd momentu znalezienia rośliny, zaczęła się wnikliwa analiza dostępnych materiałów. - Pomyślałem, że gdy moje przypuszczenia się potwierdzą, to będzie wielka sensacja przyrodnicza - mówi Rutkowski. Po zebraniu kilku prawie bezwonnych okazów i ich porównaniu z innymi gatunkami czosnku rosnących na terenie Europy potwierdzono, że jest to czosnek grzebieniasty.

Znalezione stanowisko czosnku w suchej wysokiej murawie nie jest pierwotne. Mogło powstać w XIX wieku przy budowie fortyfikacji. Roślina może pochodzić z południa Niemiec, Austrii.

- Ponieważ rośliny były w pełni rozwoju, pojawiła się trudność w ich wykopaniu i  przeniesieniu na inne stanowisko -wspomina Rutkowski. Aby  uniknąć przypadkowego zniszczenia, pobrano wraz z cebulkami około 20 egzemplarzy ze skrajnej części stanowiska i przeniesiono do Zaplecza Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK (dawniej Ogród Botaniczny).

Dr Rutkowski zamierza rozesłać cebulki do polskich ogrodów botonicznych m.in. w Toruniu, Bydgoszczy i do warszawskiego Powsina, aby zachować gatunek, który – jako wymarły - nie jest objęty ochroną gatunkową, ale niewątpliwie stanowi wielką osobliwość przyrodniczą.  

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.