transeia 008- TRANSEIA jest kontynuacją dwóch konferencji TRANSNOISE z lat 2012 i 2013, w ramach których dyskutowaliśmy głównie o hałasie drogowym – powiedział dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej. – Po 4 latach przerwy postanowiliśmy rozszerzyć nieco formułę na oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym.

Hałas pozostał dominującym tematem podczas całej konferencji, ale wśród 29 referatów znalazły się też inne, traktujące o prawie, bezpieczeństwie, zmianach klimatu, uciążliwości transportu, przejściach dla zwierząt, zanieczyszczeniu światłem, zieleni i zarządzaniu infrastrukturą.

- To konferencja nacechowana troską o człowieka – powiedział prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej. – Spotkaliśmy się po to, żeby omówić ważne sprawy związane z komunikacją, z hałasem, ze środowiskiem. Ta konferencja wpisuje się w to, o czym cały świat mówi, ale trochę za mało robi. My, jako ludzkość, działamy na środowisko tak niekorzystnie, że zmiany są nieodwracalne.

Profesor wyjaśnił, że chodzi głównie o zmianę mentalności. Każdy z nas musi dbać o to, aby pozostawić po sobie środowisko w jak najlepszym stanie, a największa odpowiedzialność spoczywa na specjalistach, ludziach z branży.

transeia 001transeia 012transeia 015transeia 018transeia 021transeia 025transeia 036transeia 060transeia 081transeia 096transeia 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddziaływania pochodzące od dróg i ruchu drogowego są ze sobą ściśle powiązane. Często występują w postaci oddziaływań skumulowanych. W związku z tym konferencja TRANSEIA objęła najistotniejsze problemy i zagadnienia występujące podczas analiz i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Interdyscyplinarność tych zagadnień powoduje, że niezbędna jest wymiana doświadczeń naukowców i specjalistów, powiązanie nauki i praktyki, a także badania i innowacje w zakresie projektowania, wykonywania opracowań środowiskowych oraz zastosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.