edroga9845 stycznia podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”. Jest to projekt partnerski Gdańska, Sopotu i Gdyni.

 

- Cieszymy się, że będziemy realizować wspólnie projekt, który poprawi infrastrukturę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - mówiła Aleksandra Dulkiewicz zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. - Dzięki naszemu projektowi park będzie miejscem przyjaznym dla odwiedzających go mieszkańców i turystów. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest naszym wspólnym dobrem, dlatego tak ważne jest zaangażowanie trzech gmin.

Liderem projektu jest Gdańsk, natomiast koszty realizacji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie, w odniesieniu do części projektu przebiegającej przez obszary administracyjne ich gmin.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras. Przewiduje się utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej, cząstkowy remont istniejących nawierzchni bitumicznych będących w złym stanie technicznym, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz wzmocnienie podbudowy części dróg leśnych w przebiegu szlaku do obsługi ciężkich pojazdów związanych z gospodarką leśną. Łącznie po realizacji projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępnych dla turystów będzie 78,1 km kompleksowej sieci szlaków, w tym na terenie Gdańska 39,16 km, Sopotu 9,14 km, Gdyni 29,8 km.

Projekt realizowany będzie w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu, zasadniczo w obszarach leśnych w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych, głównie jako trasy pomocnicze.

Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 12,76 mln zł, maksymalne dofinansowanie to około 5 mln zł, a poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 55% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja Projektu przewidziana jest w latach 2018-2020, a zakończenie - rozliczenie w 2021 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.