slonceWyjątkowe upały, jakich doświadczamy tego roku, będą w Polsce częstsze i dłuższe. Musimy się nauczyć z nimi żyć i zadbać o osoby szczególnie wrażliwe na ich skutki.

 

Czy mamy wpływ na zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu? Na szczęście tak. Konkretne rozwiązanie dają nam Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu, opracowywane w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszańców.

- Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących zagrożenie zdrowia i życia. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych – ostrzega IMGW.

Upały, które występują w tym roku już od kwietnia mają istotny bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie ludzi. W trakcie fal upałów może dojść do przegrzania organizmu i udaru słonecznego. To, jak reaguje nasz organizm na wysoką temperaturę zależy od wielu czynników, w tym od wieku, stanu zdrowia, diety czy statusu społeczno-ekonomicznego. Upały są szczególnie niekorzystne dla osób chorujących na choroby układów krążenia i oddechowego. Osoby te w sytuacji podczas fal upałów mogą wymagać specjalnej opieki. Pomocy potrzebują przede wszystkim osoby samotne, starsze, korzystające z pomocy społecznej oraz osoby z niektórymi niepełnosprawnościami.

- Fale upałów są bardziej dotkliwe w obszarach zurbanizowanych o wysokim stopniu akumulacji ciepła i utrudnionej wymianie powietrza, co ma istotny wpływ na brak możliwości wystarczającego wychłodzenia nocą – mówi Krzysztof Skotak z IOŚ-PIB – Noce tropikalne, gdy dobowa temperatura powietrza nie spada poniżej 20 stopni C, są dla organizmu dużym obciążeniem.

Dlatego szczególnie w miastach musimy zadbać o osoby trudniej radzące sobie z przystosowaniem do skutków zmian klimatu. W 44 miastach – partnerach projektu ”Wczujmy się w klimat” – gotowe są już prawie plany adaptacji do zmian klimatu. W dokumentach tych zaplanowano działania adaptacyjne skierowane na potrzeby osób słabszych.

- W Lublinie planuje się szereg działań zwiększających bezpieczeństwo najbardziej potrzebujących w sytuacjach występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych – mówi dr Agnieszka Kuśmierz z IOŚ-PIB, liderka zespołu opracowującego plan adaptacji w Lublinie – Działania obejmują m.in. budowę Lubelskiego Centrum Senioralnego, innych obiektów infrastruktury społecznej i przyjaznych zazielenionych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji osób starszych i samotnych.

Ale co nie mniej ważne, planuje się budowę systemu pomocy sąsiedzkiej. Nawet bardzo sprawne służby miejskie i ratownicze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących, szczególnie w sytuacji nasilanie się zagrożenia. Dlatego Lublin chce zachęcić mieszkańców do opieki nad osobami słabszymi w lokalnej społeczności. Planuje akcje edukacyjne promujące pozytywne postawy społeczne w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz szkolenia dla mieszkańców i wolontariuszy, które pomogą lepiej rozumieć potrzeby szczególnie wrażliwych grup społecznych w warunkach zmieniającego się klimatu.

***
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym.
Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu: www.44mpa.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.