Uwaga! Przejście dla zwierząt…Destrukcja i defragmentacja środowisk życia zwierząt jest obecnie największym zagrożeniem  w przetrwaniu wielu gatunków. Przeciwdziałając temu już w ubiegłym stuleciu wprowadzono szereg form ochrony. Zazwyczaj jednak dotyczyły one określonego gatunku lub wybranego obszaru. To okazało się niewystarczające w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej. I tak… drogi zwierząt skrzyżowały się ze szlakami transportowymi człowieka.

Jeszcze w ostatnim dziesięcioleciu zeszłego wieku zmieniono podejście do ochrony zasobów naturalnych, odchodząc od działań punktowych w kierunku globalnego rozwiązywania problemów. Zatem w skali przestrzennej całego europejskiego kontynentu zaczęto wprowadzać mechanizmy zapewniające spójność i ciągłość ekosystemów, między innymi poprzez korytarze ekologiczne dające zwierzętom możliwość pokonywania ich naturalnych wędrówek.

Sieci ekologiczne, korytarze ekologiczne, zielone węzły i zielone drogi – to są nowoczesne narzędzia minimalizujące negatywne oddziaływanie cywilizacji na środowisko przyrodnicze.

W Polsce dotąd najskuteczniejszym narzędziem przeciwdziałania zjawiskom defragmentacji zielonych obszarów trasami dróg jest budowa przejść dla zwierząt. A i te rozwiązania są u nas na tyle nowe, że ani nie możemy się specjalnie poszczycić ich oszałamiającą liczbą, ani potwierdzonymi korzyściami ich funkcjonowania w przypadku poszczególnych gatunków zwierząt. Na podstawie kwerendy telefonicznej, wykonanej przez organizacje ekologiczne, na sieci dróg krajowych zinwentaryzowano w zeszłym roku 337 przejść dla zwierząt. W tej liczbie dominują przepusty (221) i to z reguły dostosowywane do nowej, ekologicznej funkcji. Ponadto, do tej pory powstało 19 przejść górnych i 20 dolnych, przy tym w ich łącznej liczbie aż 31 to tzw. przejścia zespolone, najczęściej połączone z lokalną drogą. Natomiast poszerzonych mostów i wiaduktów dla zwierząt wykonano w każdym rodzaju po 18.

Agnieszka Serbeńska

Wykorzystanie konstrukcji służących migracjom zwierząt jest zdeterminowane dwoma czynnikami: środkami finansowymi inwestora dróg oraz wiedzą i doświadczeniem projektantów. Proces projektowania i budowy przejść dla zwierząt powinien opierać się na określonych regułach, a wykonane realizacje należy monitorować pod względem ich funkcjonalności i wykorzystania. O dotychczasowych doświadczeniach w realizacji takich obiektów napisał Rafał T. Kurek w materiale „Ochrona korytarzy ekologicznych fauny w inwestycjach drogowych”. Polecamy ten artykuł.

Agnieszka Serbeńska
redaktor naczelna edroga.pl

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.