edroga319Drogi przyszłości – pod takim hasłem obradowano podczas V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w Rynie. Podczas konferencji dyskutowano na temat przewidywanych kierunków rozwoju osadnictwa i transportu. Omówiono innowacyjne i przyszłościowe technologie budowy dróg. Zaprezentowano pojazdy, jakie będą w przyszłości poruszały się na drogach i związane z tym wyzwania zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

 

Jednym z ważnych punktów wydarzenia był konwent dyrektorów zarządów dróg wojewódzkich z całej Polski, w którym uczestniczyła Agata Moździerz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Podczas wygłoszonej prezentacji wskazała, dlaczego warto chronić przydrożne drzewa oraz jakie gatunki roślin, zwierząt i grzybów są z nimi związane. Zaprezentowała dobre przykłady godzenia ze sobą konieczności modernizacji dróg i ochrony przyrody. W tym zakresie omówiła między innymi przykłady przenoszenia próchnowisk lub kłód drzew z pachnicą dębową do siedlisk zastępczych. – Uzgodniliśmy przebudowę około 500 km dróg wojewódzkich. Inwestycje wymagały wycięcia na tych odcinkach około 30 000 drzew. Dzięki współpracy i wypracowanemu kompromisowi do wycinki zostało przeznaczonych w konsekwencji około 19 000 drzew. To dobry przykład pogodzenia bezpieczeństwa pieszych i podróżujących samochodami z ochroną przyrody – pokreśliła Agata Moździerz. Jednocześnie dodała, że w ramach rekompensaty zaplanowano nasadzenia drzew w liczbie dwukrotnie większej niż zakładana wycinka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie współpracuje z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w zakresie ochrony alei przydrożnych, które są wizytówką Warmii i Mazur. Dba również o zachowanie populacji gatunków chronionych porostów i owadów, związanych z przydrożnymi zadrzewieniami. Ta dobra współpraca umożliwia kompromis pomiędzy potrzebą rozwoju sieci dróg województwa warmińsko-mazurskiego z koniecznością zachowania cennych składników przyrody i krajobrazu.

Źródło: GDOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.