edroga094Poznań otrzymał grant unijnego Programu URBACT III na realizację projektu Health & Greenspace. Pozwoli to wprowadzić nowe, ciekawe rozwiązania oparte na przyrodzie, które zwiększą ilość zieleni w miejskiej przestrzeni. Podobne działania wpływają nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale też adaptację miasta do zmian klimatu.

 

Program URBACT III realizuje łącznie dziewięć europejskich miast - oprócz Poznania są to: Budapeszt (Węgry), Limerick (Irlandia), Espoo (Finlandia), Breda (Holandia), Tartu (Estonia), Messina (Włochy), Santa Pola (Hiszpania) i Suczewa (Rumunia). Uczestnicy projektu będą wymieniać się doświadczeniami. W każdym z nich zostanie utworzona Lokalna Grupa URBACT, która będzie współpracować przy tworzeniu, indywidualnych planów działania.

Tematem przewodnim dla stolicy Wielkopolski jest wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury dla poprawy jakości życia w mieście. Poznań skupi się na tworzeniu nowych i otwieraniu istniejących terenów zieleni na mieszkańców, wpływając na ich zdrowie i adaptację miasta do zmian klimatu.

We wrześniu 2019 r. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP rozpoczęło realizację pierwszej fazy projektu, dotyczącego "zielonej rewitalizacji". 4 i 5 grudnia w Poznaniu gościli ekspert Programu URBACT III - Tamás Kallay oraz przedstawiciele 12. dzielnicy Budapesztu - lidera międzynarodowego projektu "Health & Greenspace. Zielone przestrzenie dla poprawy jakości życia". Wizyta była okazją do przygotowania tzw. Zintegrowanego Planu Działania oraz przeprowadzenia warsztatów dla przedstawicieli miejskich wydziałów i jednostek, zajmujących się przestrzenią.

Inicjatywa wzmocni dotychczasowe pomysły realizowane w ramach projektu Connecting Nature. Działania te, odbywające się w ramach Programu Horyzont 2020, skupiają się na rozwiązaniach opartych na przyrodzie w miastach. Przykładem takich inicjatyw są m.in. ogrody pływające, otwarte ogrody i naturalne place zabaw, powstające przy poznańskich przedszkolach.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.