OddychajWarszawo Działajmy razem dla czystego powietrzaWarszawiacy mają szansę, aby otrzymać 100% ekodotacji na wymianę pieca przed sezonem grzewczym. Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie trwa do końca lipca. Z początkiem września rusza kolejna tura przyznawania pieniędzy na 2019 rok.

– Aby otrzymać pieniądze na wymianę tzw. kopciuchów, czyli starych pieców węglowych wystarczy złożyć wniosek do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Nasi pracownicy chętnie pomagają w przygotowaniu wniosku – podkreśla Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.- Dodatkowo likwidujemy ostatnią z barier. Chcemy by jak największa grupa mieszkańców mogła przyspieszyć decyzję o wymianie przestarzałej instalacji na ogrzewanie gazowe czy podłączenie do sieci ciepłowniczej. „Zielone wsparcie” może pokryć do 100% kosztów modernizacji kotłowni.
Dotychczas warszawiacy przy zmianie sposobu ogrzewania mogli korzystać z finansowego wsparcia i otrzymać do 20 000 złotych. Ekodotacje na wymianę instalacji grzewczej pokrywają nawet 75% wartości inwestycji.

Teraz pulę dofinansowania uzupełnia „Zielone wsparcie do 100%”. Jest to element pilotażowego programu osłonowego, który umożliwia uzyskanie środków do pokrycia „wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycję polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe”.
Wsparcie udzielane jest na podstawie kryteriów dochodowych. Jego wysokość zależna jest liczby osób w gospodarstwie domowym, a także ewentualnej niepełnosprawności domowników. Wysokość pomocy może wynieść od 50 do nawet 100% wkładu własnego w inwestycję. Wnioski o wsparcie należy składać w ośrodkach pomocy społecznej. Szczegóły na temat kryteriów dochodowych są dostępne tutaj.

W budżecie Warszawy wciąż są pieniądze przeznaczone na ekodotacje. Właśnie dlatego stolica ogłosiła dodatkowy nabór, który potrwa do 31 lipca. Następna tura składania wniosków rozpocznie się 1 września 2018 r. Z zatwierdzonego po tym terminie finansowego wsparcia będzie można skorzystać w przyszłym roku. Kolejność czynności przy ubieganiu się o dotację na modernizację kotłowni można znaleźć na stronie Biura Ochrony Środowiska.

- W trosce o nasze zdrowie i środowisko zachęcamy warszawiaków do likwidacji nieekologicznych instalacji cieplnych już teraz. Warto pamiętać, że przyjęta „uchwała antysmogowa” nakłada obowiązek wymiany „kopciuchów” i daje na te inwestycje naprawdę niewiele czasu - przypomina Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.
Dodatkowo osoby, które dokonają zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny i likwidację kotła na paliwo stałe, mogą otrzymać „Zielone wsparcie”. Jest to zasiłek celowy, który umożliwia pokrycie różnicy zwiększonych kosztów ogrzewania. To nawet 100% rzeczywistej różnicy w rachunkach.

Środki na ekodotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Wsparcie przyznawane jest na podstawie Uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1745/2018 z dnia 22 marca 2018 r. oraz Zarządzenia nr 812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu m.st. Warszawy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.