edroga055Zima to czas na przygotowanie się do nowego sezonu. Nie inaczej jest w Warszawie. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy, który zasadzi w stolicy 18 tysięcy drzew. Rozpoczął się również konkurs na koncepcję rewitalizacji parku Pole Mokotowskie.

 

Tysiące drzew zazielenią stolicę
18 tysięcy drzew pojawi się na arteriach stolicy w latach 2018-2021. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przygotowuje się do kolejnego etapu projektu #ZieloneUlice Warszawy i ogłasza postępowanie na dostawę i pielęgnację drzew.

Dwuetapowy przetarg podzielony został na części obejmujące od 3 do 6 dzielnic. We wszystkich tych obszarach pojawi się od 2801 do 6076 drzew. Oprócz utrzymania w szkółce – do czasu dostawy – zwycięskie przedsiębiorstwo zobowiązane będzie również posadzić i przez rok pielęgnować drzewka. Dodatkowo zamówienie obejmuje również pielęgnację kilku tysięcy drzewek nieujętych w zamówieniu.

Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. klon zwyczajny, leszczyna turecka, różnego rodzaju lipy, dęby, jesiony, ale też grusze drobnoowocowe czy jabłonie. Przy ulicach, w parkach i na skwerach, wiosną i jesienią, pojawią się kilkuletnie drzewa, o obwodzie 16-18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów.

Jak zmieni się park Pole Mokotowskie?
Zielone zmiany wkrótce przejdzie również Pole Mokotowskie. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił właśnie jednoetapowy konkurs realizacyjny na rewitalizację tego parku. Zadaniem uczestników jest wykonanie koncepcji całościowej Pola Mokotowskiego składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych, a także projektu zieleni, w powiązaniu z terenami otaczającymi. Dodatkowo projekt powinien uwzględniać szczegółową koncepcję obszarów węzłowych, a także obiektów kubaturowych i małej architektury, a także zawierać propozycje rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej – pieszej, rowerowej i kołowej – tego obszaru.

Nagrodą główną w konkursie jest 60 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. Prace oceniać będzie 14-osobowy sąd konkursowy.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
- atrakcyjność proponowanych rozwiązań krajobrazowych całości terenu parku;
- atrakcyjność proponowanych rozwiązań obszarów węzłowych;
- trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiazań z najbliższym otoczeniem;
- stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych;
- atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych proponowanych obiektów kubaturowych;
- realność proponowanych rozwiązań.
- ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacji;
- komfort i atrakcyjność użytkowania.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl/

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.