edroga335Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 92 proc. ludności na świecie żyje w miejscach, gdzie przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym opracowano specjalną interaktywną mapę, która wskazuje, gdzie jakość powietrza jest najgorsza. Model opiera się na danych pochodzących z pomiarów satelitarnych i około 3 tysięcy stacji naziemnych, zarówno w miastach, jak i na wsiach.

W 2012 roku nawet 6,5 mln (11,6 proc.) zgonów na świecie mogło być powiązanych z zanieczyszczonym powietrzem. Prawie 90 proc. z nich ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie: w Azji południowo-wschodniej i w regionie zachodniego Pacyfiku. - Zanieczyszczenie powietrza wpływa najbardziej na najsłabsze grupy społeczne: kobiety, dzieci i osoby starsze - mówi dr Flavia Bustreo, zastępca dyrektora generalnego WHO. - Jeśli ludzie mają być zdrowi muszą oddychać czystym powietrzem, od pierwszego do ostatniego oddechu.

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko występowania ostrych zakażeń układu oddechowego, ale także chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz raka płuc.

Główne zaobserwowane źródła zanieczyszczenia powietrza to transport, nieodpowiedni opał i spalanie odpadów w domach, elektrownie węglowe i działalność przemysłowa. Nie wszystkie pochodzą jednak z działalności człowieka - w regionach pustynnych jakość powietrza pogarszają np. burze pyłowe.

Model opracowany przez WHO i brytyjski Uniwersytet w Bath starannie kalibruje dane ze stacji satelitarnych i naziemnych. Ekspozycje na zanieczyszczenia analizuje w siatce o rozdzielczości 10x10 km.

- Nowy model jest dużym krokiem naprzód w kierunku jeszcze lepszych sacunków związanych z globalnym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza - mówi dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego WHO. - Coraz więcej miast jest monitorowanych, a dane satelitarne coraz bardziej wszechstronne.

Interaktywna mapa dostarcza informacji na temat narażnia ludności na pyły zawieszone PM2,5 we wszystkich krajach (PM2,5 zawierają m.in. siarczny, azotany i sadzę, które wnikają głęboko do płuc i układu sercowo-naczyniowego, stwarzając największe zagrożenie dla zdrowia).

Rozwiązania na walkę z zanieczyszczeniami istnieją. To zrównoważony transport w miastach, odpowiedniej gospodarki odpadami, dostęp do czystych paliw i pieców, a także odnawialne źródła energii i redukcja emisji przemysłowych.

WHO wraz z UNEP (United Nations Environment Programme) prowadzi kampanię BreatheLife w celu zwiększenia świadomości ludzi o zanieczyszczeniu powietrza jako głównego zagrożenia dla zdrowia i klimatu.

Źródło: WHO

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.