edroga106Warszawiacy mogą już sprawdzać, co dzieje się z drzewami w ich okolicy. Na stronie mapa.um.warszawa.pl pojawiła się nowa zakładka „Zieleń”, gdzie zamieszczane są informacje o lokalizacji wycinek prowadzonych przez Zarząd Zieleni.

 

– W Warszawie nieustannie pielęgnujemy tereny zieleni. Drzewa, krzewy i inne rośliny mają swój określony cykl życia i podlegają różnym czynnikom zewnętrznym, np. mrozom czy pasożytom – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Wiedząc, jak ważna dla warszawiaków jest zieleń, dajemy im możliwość łatwego sprawdzenia informacji o prowadzonych wycinkach. Co ważne, mieszkańcy przeczytają też, ile nowych drzew zostanie posadzonych w miejscu wyciętych. Jeszcze w tym roku stolica wzbogaci się o 16 tysięcy nowych drzew zasadzonych w parkach, przy ulicach i w miejskich lasach – dodaje dyrektor Piwowarski.

Warszawiacy od lat aktywnie włączają się w tworzenie i urządzanie parków czy skwerów. Teraz mogą na bieżąco obserwować również pracę warszawskich ogrodników. Na stołecznej mapie zaznaczone będą lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki wraz z informacją o powodach ich usunięcia.

Wszystkie drzewa objęte wnioskami o wycinkę, o które wystąpi Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a które będą widoczne na mapie, będą oznakowane również w przestrzeni publicznej. W terenie będzie na nich powieszona informacja o tym, że są to drzewa objęte wnioskami o wycinkę, a także będą owinięte widoczną taśmą.

Rozwiane wątpliwości
– Mieszkańcy widząc prace związane z usuwaniem drzew wielokrotnie zwracali się do nas z prośbą o wyjaśnienia. Z doświadczenia wiemy, że najważniejsze jest poinformowanie społeczeństwa o planowanej wycince – mówi dyrektor Marek Piwowarski i dodaje – Czasami warszawiacy zwracają się do nas z prośbą o zbadanie drzew w pobliżu ich miejsca zamieszkania, parku bądź pracy. Teraz mogą w łatwy sposób znaleźć wszystkie informacje w miejskim serwisie mapa.um.warszawa.pl oraz na naszej stronie internetowej zzw.waw.pl w zakładce Baza Wiedzy. Podchodzimy odpowiedzialne do miejskiej zieleni. Mamy nadzieję, że ten ruch pomoże warszawiakom zrozumieć, czemu niektóre drzewa muszą zostać wymienione.

– To działanie pokazuje, jak istotna dla miasta jest transparentność w kwestii wymiany drzew. Stałe informowanie da rzeczywisty obraz skali pielęgnacji i ochrony drzew – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Srodowiska Rady m.st. Warszawy. Niestety w dyskusji publicznej mamy do czynienia z wieloma przekłamaniami dotyczącymi zasięgu wycinek oraz nasadzeń w mieście. Widoczna dla wszystkich informacja rozwieje wątpliwości – dodaje radna.

Drzewa są bardzo ważnym elementem miejskiego środowiska - usuwają zanieczyszczenia i mają korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Miasto konsultuje z warszawiakami zmiany w parkach i skwerach, tak by nowe rozwiązania spełniały oczekiwania, były ekonomiczne oraz ekologiczne. Każde drzewo przed usunięciem jest sprawdzane pod kątem wartości przyrodniczej, historycznej i estetycznej.

– Jeżeli infrastruktura miasta na to pozwala, w zamian za usuwane drzewo, sadzimy w pobliżu zastępcze. Obecnie powstaje także mapa takich nasadzeń. Liczymy, że do naszych działań dołączą się też urzędy dzielnic. Jeżeli burmistrzowie wyrażą chęć współpracy, zorganizujemy warszawski serwis informacyjny pokazujący pełny obraz prac – deklaruje dyrektor Piwowarski.

Powody interwencji
W stolicy, w pierwszej kolejności wymieniane są drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi bądź mienia. Specjaliści oceniają drzewostan pod kątem żywotności oraz stabilności. W przypadku wykrycia zagrożenia, wad budowy lub zgnilizn drewna, przeprowadzane są zabiegi pielęgnacyjne. Drzewo usuwane jest w ostateczności, gdy nie można zastosować alternatywnych rozwiązań.

Warszawa sadzi i dba o drzewa
Rosnąca liczba drzew w Warszawie sprawia, że miasto staje się bardziej przyjazne mieszkańcom. Od 2007 r. do pierwszej połowy 2018 posadzono 302 807 drzew. Do tej sumy warto też dodać rośliny zasadzone na prywatnych terenach warszawiaków. W ciągu ostatnich lat w ręce mieszkańców miasto przekazało kilkadziesiąt tysięcy sadzonek w ramach edukacyjnych akcji ekologicznych. Mieszkańcy chętnie wspierają też inicjatywy związane z zielenią włączając się w realizację programu Milion Drzew dla Warszawy, a także konsultacje projektów takich jak #ZieloneUlice Warszawy czy „Na_prawa zieleni”.

Dobór gatunkowy drzew sadzonych w stolicy prowadzony jest w oparciu o „Standardy kształtowania zieleni m.st. Warszawy”. Dokument, który został opracowany przez zespół specjalistów, ujednolica zasady zazieleniania stolicy i wpływa na wysoką jakość prowadzonych prac. Jest uzupełnieniem „Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.