edroga0842 tysiące nowych drzew i 35 tysięcy nowych krzewów zakwitnie w 2019 roku przy łódzkich drogach, w parkach czy zieleńcach. Rozpoczynający się sezon wiosenny sprzyja nowym nasadzeniom.

 

drzewa 2019 v1- Zarząd Inwestycji Miejskich posadzi w Łodzi w 2019 roku 800 drzew oraz 35 tys. krzewów, bylin i traw. Część z nich posadzonych zostanie w rewitalizowanym centrum Łodzi, gdzie dotychczas ich brakowało. Zazielenią się m.in. ulica Wschodnia i Próchnika - powiedziała Justyna Krakowiak, naczelnik Wydziału Architektury i Zieleni Zarządu Inwestycji Miejskich. - Zamierzamy sadzić rozmaite gatunki. Wśród mniejszych nasadzeń będą to np. róże, derenie i berberysy. Drzewa to będą przede wszystkim graby, lipy i klony. Niektóre z nich będą nawet 8-metrowe - dodała.

Nowe drzewa i krzewy pojawią się nie tylko w centrum Łodzi. W ramach przebudowy dróg i inwestycji osiedlowych uzupełnione zostaną również dotychczas istniejące szpalery drzew i zieleńce. Nowe rośliny pojawią się także w łódzkich parkach. O to zadba Zarząd Zieleni Miejskich.

- W tym roku posadzimy w naszym mieście 1200 nowych drzew. Spora część z nich, bo aż 360 znajdzie się w łódzkich parkach, m.in. w parku Julianowskim, gdzie w 2017 roku orkan Ksawery wyrządził wiele szkód. Chcemy przywrócić tam jak najliczniejszy drzewostan. Ponadto nasadzimy drzewa w pasach drogowych i innych terenach należących do zarządu. Co ciekawe, wśród naszych zielonych inwestycji znajdzie się aż 270 drzew w miejscach wskazanych przez łodzian w ramach budżetu obywatelskiego - powiedział Maciej Winsche, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskich.

Drzewa, które w 2019 roku zasadzi Zarząd Zieleni Miejskiej, to gatunki odporne na miejskie warunki. Będą to głównie lipy, brzozy, klony i głogi.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.