edroga153Miasto Warszawa i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie mające na celu stworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP), czyli systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w stolicy.

Porozumienie o współpracy ma na celu rozwój oraz wdrożenie prac badawczo-naukowych, związanych ze stworzeniem systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w stolicy. Dane te zostaną opracowane w formę Warszawskiego Indeksu Powietrza i będą ogólnodostępne dla mieszkańców z około tygodniowym wyprzedzeniem.

- Temat zanieczyszczeń jest modny i ważny, bowiem coraz więcej mieszkańców chce wiedzieć jaki jest stan powietrza, którym oddychają -  powiedziała prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Miasto chce korzystać z potencjału i eksperckiej wiedzy Politechniki Warszawskiej, oddając sprawę w ręce fachowców, aby to oni stworzyli wiarygodny Warszawski Indeks Powietrza.

- Nasza uczelnia od 12 lat prowadzi badania jakości powietrza w stolicy i oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rezultaty tych badań pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy wyników badań stężeń substancji w powietrzu - mówi prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Warszawa prowadzi intensywne działania w kierunku ograniczenia stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. W tym celu uchwalony został Plan gospodarki niskoemisyjnej, przyjęty w grudniu ub. r. przez radę miasta. Plan przewiduje m.in. wprowadzenie systemu pozwalającego na zidentyfikowanie krytycznych dla obszaru miasta poziomów substancji w powietrzu.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.