edroga173Prawie pół miliona osób z 28 krajów wzięło udział w konsultacjach społecznych, które dotyczą dwóch unijnych dyrektyw - siedliskowej i ptasiej. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej, obywatele państw wspólnoty wyrazili tak duże zainteresowanie.

- W maju koalicja organizacji pozarządowych wystartowała z kampanią na rzecz udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dyrektyw siedliskowej i ptasiej – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. – Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej (www.naturealert.eu/pl) każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat pozytywnego znaczenie obu unijnych regulacji. W rezultacie udało się nam zebrać prawie pół miliona głosów. Swoje opinie wysłało też ponad 120 organizacji pozarządowych z całej Europy. To wyraźny sygnał ze strony obywateli UE, że chcą silnej Natury 2000, utrzymania obu dyrektyw oraz ich wzmocnienia.
 
Konsultacje dotyczyły dyrektywy siedliskowej i ptasiej, dzięki którym w Europie powstała sieć obszarów Natura 2000. Chroni ona 27 tysięcy cennych przyrodniczo obszarów i ponad 1000 gatunków.
 
- Tak duże zaangażowanie mieszkańców Unii Europejskiej konsultacjami w sprawie Natury, pokazuje, że nawet w okresie, kiedy wspólnota przeżywa trudny okres, są tematy, które łączą wszystkich jej mieszkańców – dodaje Średziński. – Otrzymaliśmy wyraźny sygnał, że Europejczycy chcą chronić przyrodę. Oczekują od Komisji Europejskiej kontynuacji działań na rzecz utrzymania i wzmocnienia sieci obszarów Natura 2000.
 
Wyniki konsultacji społecznych będą znane jesienią 2015 roku, a ostateczne decyzje KE w sprawie przyszłości dyrektyw siedliskowej i ptasiej, w czerwcu przyszłego roku.

Źródło: WWF

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.