26758017 517734118608439 2321026037051773132 oZe względów bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w pasach drogowych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zamierza wyciąć w lutym na terenie miasta ponad 100 drzew. Cięciom formującym poddanych zostanie łącznie ok. 1050 drzew szpalerowych.

 

Drzewa do wycięcia wytypowane zostały w wyniku przeglądów technicznych drzewostanu. Usuwane w kilkunastu lokalizacjach będą wyłącznie martwe egzemplarze. Większość z nich znajduje się w pasach drogowych, pozostałe w parkach, na zieleńcach i cmentarzach komunalnych. Cięcia formujące szpalerów drzew trwają w układzie urbanistycznym „starej” Oliwy oraz we Wrzeszczu.

Na zlecenie Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni wykonywana jest każdego roku inwentaryzacja techniczno - zdrowotna drzewostanu w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych. Kontrola dotyczy również parków, zieleńców i cmentarzy komunalnych, pozostających w administracji GZDiZ. Sprawdzenie i ocena ma na celu określenie zakresu prac cięć sanitarnych i technicznych warunkujących zachowanie bezpieczeństwa publicznego. W administracji jednostki jest około 380 tys. szt. drzew.

Usuwane są drzewa martwe lub zamierające, po uzyskaniu decyzji właściwego urzędu (Urząd Marszałkowski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków) oraz ujawnione w terenie przez naszych inspektorów przypadki bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.

26904231 517733821941802 3458923193866208271 n26910934 517734178608433 4057290709832148379 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cięciom formującym zostanie poddanych łącznie ok. 1050 drzew szpalerowych (z wyłączeniem szpalerów i bindaży w Parku Oliwskim im. A. Mickiewicza, które formowane były w grudniu ub. roku). Cięcie szpalerów drzew w układzie urbanistycznym „starej” Oliwy (m.in. ul. Słoneczna, ul. Leśna) oraz we Wrzeszczu (Plac Wybickiego, al. Grunwaldzka) trwa od listopada 2018 r. Zakończenie prac planowane jest do końca lutego br. Do tej pory szpalery zostały przycięte m.in. na ul. Podhalańskiej, Słonecznej, Leśnej, Hołdu Pruskiego i Majkowskiego.

Formowanie szpalerów polega na wykonaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych nadających koronie pożądany kształt poprzez systematyczne i regularne skracanie młodych pędów. Efektem cięć jest charakterystyczne zagęszczenie korony oraz uzyskanie dekoracyjnej „zwartej ściany zieleni”. Cięcia mają na celu utrzymanie historycznego kształtu zieleni zabytkowych ulic, podkreślenie historycznych przestrzeni. Ze względów fizjologicznych i kompozycyjnych konieczne jest regularne przycinanie szpalerów. Na terenie Gdańska odbywa się co roku, najczęściej w okresie zimowym.

- Szpaler to jednorzędowe nasadzenie drzew, których korony, dzięki odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, tworzą zwartą ścianę zieleni. Szpalerowi zwykle pozostawia się swobodę wzrostu wzwyż natomiast przycina się gałęzie zewnętrzne, wzdłuż linii sadzenia, tworząc „zielony płot – zasłonę”. Efekt „zielonej ściany” uzyskuje się przez przeprowadzanie regularnych cięć pielęgnacyjnych.

GZDiZ w zakresie zachowania bezpieczeństwa publicznego przystępuje do usuwania drzew w trybie tzw. awaryjnym niezależnie od pory roku. Tryb awaryjny oznacza konieczność natychmiastowego usunięcia drzewa po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia wywrotem. W sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, wycinka drzew w znacznej mierze prowadzona jest w okresie jesienno-zimowym ze względu m.in. na okres lęgowy przypadający w tym czasie oraz ze względu na spoczynek wegetacyjny drzew. W 2018 r. wycinka suchych i niebezpiecznych drzew obejmowała ponad 700 szt. z około 380 tys. szt.

Prace wykonane w 2018 r. obejmowały:
- awaryjne usuwanie wywrotów i wyłamanych konarów i gałęzi – 726 szt.,
- cięcia drzew szpalerowych – 1050 szt.,
- konserwacja starych drzew i cięcia techniczne – 1385 szt.,
- cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i formujące koron drzew – 2372 szt.,
- usuwanie odrostów korzeniowych drzew – 4787 szt.,
- podcinanie niskich gałęzi drzew – 4787 szt.,
- demontaż palików przy drzewach – 435 szt.

W 2018 r. nasadzonych zostało w sumie 16 095 szt. drzew. Nasadzenia uzupełniające i kompensacyjne wykonane w pasach drogowych, w parkach, zieleńcach i na cmentarzach wyniosły 1295 szt. Natomiast nasadzenia uzupełniające wykonane w lasach komunalnych – 14800 szt.

Z roku na rok spada liczba zdarzeń z udziałem drzew, które są konsekwencją wiatrów, sztormów oraz burz o gwałtownym przebiegu, które ze względu na zmiany klimatyczne są niestety coraz częstszym zjawiskiem. To wynik corocznych przeglądów i prac sanitarnych w drzewostanie.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.