edroga087Na pierwszej w tym roku sesji gdańscy radni zdecydują, czy w Gdańsku będzie można zgłaszać pomysły w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uchwały jest już gotowy. Radni będą głosować 30 stycznia.

 

Ma to być pilotażowa edycja Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z proponowaną uchwałą na zielone projekty będą wyznaczone kwoty z całkowitej puli Budżetu Obywatelskiego: 20 procent dla każdej dzielnicy i 30 procent w projektach okołomiejskich. Łącznie to blisko cztery miliony złotych. W głosowaniu mieszkanki i mieszczańcy będą mieć dwa dodatkowe punkty.

Korzystne dla środowiska projekty zielone będzie można zgłaszać w pięciu obszarach, takich jak:
- nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych,
- przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna
Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 m2, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury,
- ogrody deszczowe – to obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu,
- renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.