ducksJak co roku, w ostatni weekend stycznia odbędzie się Zimowe Ptakoliczenie. To już 15. edycja akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jej celem jest sprawdzenie jak ptaki radzą sobie w zimie na terenach, na których są zależne od człowieka – w ogródkach, na podwórkach, skwerach czy parkach. W tym roku szczególnie wypatrywany będzie szczygieł, który został Ptakiem Zimy 2019.

 

Akcja trwa od 25 do 27 stycznia, każdy może w niej uczestniczyć. Ptaki można liczyć indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas ornitologicznych spacerów z przewodnikiem. Na terenie całej Polski zostaną zorganizowane zimowe spacery.

W tegoroczną akcję włączyło się także wiele szkół i przedszkoli. W piątek 25 stycznia w ramach współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków nauczyciele organizują zimowe spacery, w czasie których dzieci i młodzież będą obserwować ptaki ze swojej najbliższej okolicy.

Zimowe Ptakoliczenie to ogólnopolska akcja organizowana od 2004 roku przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Główną ideą inicjatywy jest zbieranie informacji na temat najliczniej spotykanych ptaków, głównie w parkach i ogrodach. Wyniki nie powiedzą dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym można śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z badaniami naukowymi wykonywanymi przez profesjonalnych ornitologów. Międzynarodowym odpowiednikiem akcji jest brytyjski Big Garden Birdwatch.

Źródło: RDOŚ w Łodzi, OTOP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.