S17KolbielGarwolin 0436 1Przy projektowaniu przejść dla zwierząt należy brać pod uwagę czynniki ekologiczne, budowlane i środowiskowe. Zrównoważone zasady muszą dotyczyć też kosztów.

 

- Zrównoważonych zasad projektowania jest bardzo dużo – powiedziała dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT podczas konferencji „Przepusty i przejścia dla zwierząt 2019”. – Cztery, które odnoszą się bezpośrednio do górnych przejść dla zwierząt, to: efektywna izolacja, oszczędność kubatury obiektu, terenu i materiałów, szacunek wobec użytkownika terenu oraz dbałość o mikroklimat przyjazny zwierzętom.

Jeśli w procesie projektowania została wybrana lokalizacja i typ konstrukcji, strefy migracji i zieleń, to należy jeszcze zadbać o takie rozmieszczenie, aby zmniejszyć poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Wszystko po to, aby przejście było miejscem jak najbardziej przyjaznym dla zwierząt.

- Określenie poziomu hałasu w konkretnym punkcie na przejściu dla zwierząt zależy od szeregu czynników – powiedziała prof. Alicja Sołowczuk. – Od stosowania wałów ziemnych, typu i długości ekranów oraz zagospodarowania strefy najścia. Dlatego konieczne są liczne analizy otoczenia przejścia.

Zwierzęta w różny sposób odbierają hałas, przez co trudno określić dla nich poziomy dopuszczalne, bo to zależy od danego gatunku. Na klimat akustyczny wpływa lokalizacja drogi w wykopie, rozkład wałów, długość ekranów itd. Nie bez znaczenia dla zwierząt jest też powierzchnia karczowania lasu – im będzie ona mniejsza, tym chętniej korzystają one z przejść.

Profesor Sołowczuk podała przykład podobnych gabarytowo przejść w Polsce i Francji. W Polsce podczas budowy wykarczowano 8 hektarów lasu. Po 6 latach otoczenie praktycznie nie uległo zmianie. Teren pozostał pusty, wyrosła tylko trawa, a przejście – co wykazał przeprowadzony monitoring – nie jest wykorzystywane przez zwierzęta w zadowalającym stopniu. Specjaliści są zdania, że wykarczowany teren lasu musi zostać ponownie obsadzony drzewami.

Tymczasem Niemcy, nad istniejącą autostradą A11, wykarczowali podczas budowy przejścia 0,03 hektara – teren potrzebny do zaparkowania tylko kilkunastu pojazdów. Jak przebiegała budowa? Przy zamknięciu jednej jezdni autostrady wybudowano połowę mostu, a później przeniesiono sprzęt na drugą jezdnię. Również we Francji nie karczuje się lasów podczas budowy przejść dla zwierząt.

- Na terenach rolniczych najbardziej sprawdzają się ekrany akustyczne wydłużone poza teren przyczółka, wały ziemne na ich przedłużeniu, a na wałach nasadzone krzewy – podsumowała prof. Sołowczuk. – W terenie leśnym najlepiej zlokalizować drogę w 3 lub 6-metrowym wykopie i zadbać o minimalną powierzchnię karczowania lasu. Skarpy powinny zostać obsiane krzewami: leszczyną, trzemieliną lub bzem czarnym, które są bardzo odporne na warunki atmosferyczne.

Przejścia dla zwierząt to ogromne inwestycje, które trzeba odpowiednio budować i wyposażać. Ograniczać hałas, drgania i sztuczne oświetlenie. Stosować wszelkie sposoby, łącznie z ogrodzeniami, półkami w przepustach, nasadzeniami, aby były one wykorzystywane. Właściwie utrzymywane muszą być nie tylko elementy konstrukcyjne obiektu, ale także całe otoczenie, które wspomaga migrację.

IH

(na podstawie informacji z XIII Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej „Przepusty i przejścia dla zwierząt”, która w odbyła się 11-12 grudnia 2019 w Krakowie)
Portal edroga.pl był patronem medialnym tej konferencji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.