wil pwUprzejmie informujemy, że na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prowadzone są Studia Podyplomowe „Eksploatacja i Utrzymanie Dróg”. Kolejna edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych rozpocznie się w październiku 2018 roku.

 

Nabór kandydatów na Studia rozpoczął się 1 czerwca 2018 r.

Celem Studiów jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu eksploatacji i utrzymania dróg, w szczególności dotyczącej:
• diagnostyki nawierzchni drogowej
• projektowania wzmocnień nawierzchni drogowych
• technologii wzmocnień i remontów nawierzchni drogowych
• utrzymania bieżącego dróg
• zarządzania ruchem drogowym
• systemów zarządzania drogami
• diagnostyki i utrzymania obiektów mostowych
• wyposażenia dróg i jego utrzymania
• projektowania dróg
• budowy dróg

Studia Podyplomowe „Eksploatacja i Utrzymanie Dróg” zyskały w środowisku drogowym wysoką ocenę i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Zajęcia na Studiach prowadzą wysokiej klasy specjaliści z wyższych uczelni (Politechnika Warszawska i inne), instytutów naukowo-badawczych (IBDiM, TPA) oraz przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych (Transprojekt Warszawa, Strabag, Heller Ingenieurgesellschaft GmbH i inne).

Studia przeznaczone są dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg Samorządowych, firm związanych z budownictwem drogowym, pracowników uczelni technicznych i szkół zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Studiów znajdują się na stronie internetowej: www.speiud.il.pw.edu.pl

speiud