ppz logoSerdecznie zapraszamy na XIII Świąteczną Konferencję Naukowo-Techniczną PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT, która odbędzie się w dniach 10-12 grudnia 2019 roku w Centrum Dydaktyki AGH w Krakowie.

 

Tradycja konferencji sięga 1999 r. Wówczas, z inicjatywy filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyła się po raz pierwszy sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczących metod badań.

Od tego momentu przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się cyklicznie aby:

✓ poruszać aktualne problemy z zakresu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej,

✓ wymienić się doświadczeniami,

✓ poznać nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie budowy obiektów inżynierskich.

Ostatnia edycja konferencji umożliwiła uczestnikom szeroką i swobodną wymianę doświadczeń na temat przepustów i przejść dla zwierząt. Udział w konferencji zaowocował również omówieniem kierunków dalszego rozwoju w tym obszarze.

Wielu uczestników poprzedniej edycji konferencji podkreślało, że część istotnych zagadnień wymaga dalszych intensywnych konsultacji i rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom grudniowa konferencja będzie kontynuacją tematyki z obszaru przepustów i przejść dla zwierząt m.in. w aspektach nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji.

Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z aktualnymi propozycjami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt, zaproponowanymi przez zespół badawczy pod kierownictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Na planowanym spotkaniu zostanie poruszona tematyka dotycząca opublikowanego w 2017 r. przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do dalszej optymalizacji nowo budowanych, jak również istniejących przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych. Konferencja będzie również okazją do omówienia propozycji stworzenia nowych wytycznych i zaleceń, dotyczących przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Dodatkowo, w dniu 10 grudnia 2019 r., zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Istotną zmianą jest tegoroczna lokalizacja miejsca konferencji na zdecydowanie bardziej dogodną logistycznie dla uczestników. Konferencja będzie się odbywać w nowoczesnej, multimedialnej sali audytoryjnej w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

PPZ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATY KONFERENCJI

Podczas konferencji zdobędziesz i poszerzysz swoją wiedzę w zakresie:

✓ zagadnień teoretycznych, metod obliczeń, badań konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt;

✓ optymalizacji projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM;

✓ zagadnień hydrologicznych tych obiektów;

✓ nowoczesnych materiałów do budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia;

✓ wykonawstwa, w tym stosowania technologii bezwykopowych;

✓ innowacyjnych technologii remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów;

✓ konstrukcyjnego ujęcia przepustów i przejść dla zwierząt:

    • projektowania,

    • budowy,

    • wytycznych i aspektów prawnych;

✓ ekologicznych aspektów przepustów i przejść dla zwierząt:

    • uwarunkowań lokalizacyjnych,

    • wyposażenia wspomagającego migrację zwierząt,

    • monitoringu, zasad obserwacji migracji;

✓ utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt.

PPZ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY WORKSHOP

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania w praktyce inżynieryjnej określonej wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania oraz odpowiedniego wyposażenia przepustów i przejść dla zwierząt.

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są do projektantów branży drogowej i kolejowej, pracowników administracji zarządzającej infrastrukturą, jednostek samorządowych oraz szeroko rozumianych wykonawców budowlanych i przedstawicieli firm pragnących posiąść wiedzę na temat optymalnej realizacji omawianych obiektów.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się m.in.:

✓ jaką rolę odgrywają przejścia dla zwierząt w zachowaniu drożności korytarzy ekologicznych,

✓ czy lokalizacja przejść dla zwierząt ma znaczenie dla osiągnięcia celów,

✓ jakie czynniki wpływają na prawidłowe funkcjonowanie przejść dla zwierząt,

✓ dlaczego nie istnieje jeden gotowy przepis na przejście dla zwierząt, skuteczny w każdych okolicznościach,

✓ jakie są metody oceny efektywności przejść dla zwierząt,

✓ dlaczego najbardziej skuteczne środki łagodzące nie muszą być ani drogie, ani trudne do wdrożenia,

✓ jak powinien wyglądać schemat prawidłowego zagospodarowania terenów wokół przejść dla zwierząt,

✓ dlaczego dostosowywanie konstrukcji i wyposażenia przejść i przepustów do zmian zachodzących w warunkach siedliskowych zwierząt oraz do wzrostu stopnia urbanizacji terenów jest istotne dla utrzymania skuteczności tych konstrukcji,

✓ jakie materiały wykorzystuje się do budowy przejść i przepustów dla zwierząt.

Adres komitetu organizacyjnego:

nbi med!a

ul. Zakopiańska 9/101

30-418 Kraków

tel.: 12 292 70 70

Osoby kontaktowe:

Uczestnictwo, reklama i sponsoring:
Anna Karpińska-Rzepa

tel. kom.: 784 086 077

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referaty naukowo-technicze:
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski

tel. kom.: 603 974 417

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Jerzy Howis

tel. kom.: 603 974 437

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji oraz elektroniczna rejestracja: www.przepusty.eu