contentmap_plugin

modelling 2018 baner edrogaKatedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu" MODELLING 2018. Nad jakością prac czuwa Komitet Naukowo-Programowy pod kierunkiem dra hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK.

Celem Konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń i wyników badań w zakresie modelowania podróży osób i przewozu ładunków dla celów prognozowania ruchu, dotyczące: obszarów miejskich, obszarów zamiejskich, transportu drogowego (w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego), transportu szynowego, transportu lotniczego, korytarzy multimodalnych. W szczególności będą podjęte zagadnienia: wykorzystania prognoz ruchu w studiach wykonalności, analizach efektywności ekonomicznej oraz oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych, tworzenia baz danych dla potrzeb modelowania ruchu, rozwoju metod w prognozowaniu ruchu, wykorzystania alternatywnych technik monitorowania podróży, zastosowania narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży.

Uczestnicy konferencji mają do wyboru cztery opcje udziału: A, B, C oraz D. Więcej informacji na temat form udziału znajduje się w załączonym poniżej komunikacie nr 1. W przypadku zgłoszenia udziału w opcji A po uzyskaniu pozytywnej recenzji uczestnicy mogą opublikować artykuł w języku angielskim w „Archives of Transport” (Lista B MNiSW, 14 punktów), zaś zgłoszenie w opcji B daje możliwość publikacji artykułu w języku polskim w „Transporcie Miejskim i Regionalnym” (Lista B MNiSW, 7 punktów).

Zgłoszenia abstraktu należy dokonać do 7 stycznia (link do formularza zgłoszenia abstraktu znajduje się na stronie konferencji). Do 7 stycznia przyjmowane są jedynie zgłoszenia streszczeń referatów (opcja A i B), natomiast formularz zgłoszeniowy na udział w konferencji dla osób, których streszczenia zostaną zaakceptowane oraz dla osób chcących wziąć udział w konferencji w opcji C i D zostanie uruchomiony 21 stycznia 2018 r.

W razie pytań i wątpliwości pomocą służy Komitet Organizacyjny pod kierunkiem mgra inż. Krystiana Baneta (informacje kontaktowe w komunikacie nr 2).

Załączniki:
Pobierz (modelling_2018_komunikat_2.pdf)modelling_2018_komunikat_2.pdf[ ]1973 kB