190x190 KDNSerdecznie zapraszamy do udziału w V KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI, które odbędą się 14-16 listopada 2018 r. Będzie to XXX jubileuszowe wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

 

W spotkaniu udział wezmą specjaliści branży drogowej, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Zarządów Dróg oraz innych istotnych dla środowiska instytucji i stowarzyszeń, a także eksperci praktycy, którzy zaprezentują najnowsze technologie i osiągnięcia branży.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce nawierzchni drogowych w
polskiej branży infrastruktury. Historia spotkań nawierzchniowych z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes rozpoczęła się w roku 2013, w którym odbyło się I Forum ASFALTY 2013. W kolejnych latach, już w ramach KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI, podejmowana była szersza tematyka wzmacniania nawierzchni i najnowszych technologii budowy dróg. Każdego roku listopadowe wydarzenie gromadzi około 200-300 specjalistów, przedstawicieli wszystkich etapów procesu inwestycyjnego. Spotkanie współtworzą najwyższej klasy eksperci reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe, instytuty badawcze, administrację państwową, projektantów i nowoczesne przedsiębiorstwa. Uczestnicy cenią krakowskie spotkania nawierzchniowe szczególnie za merytoryczny i spójny program, formułę umożliwiającą dyskusję na płaszczyźnie nauka-praktyka-biznes w gronie licznych ekspertów oraz wnioski i szczegółowe podsumowania publikowane po wydarzeniach.

Podczas V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018 będziemy obchodzić podwójny jubileusz: piątego wydarzenia nawierzchniowego i trzydziestego spotkania z cyklu KONFERENCJE SPECJALSITYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Tegoroczna edycja konferencji będzie szczególna również ze względu na inne święto. V KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2018, przypadające trzy dni po rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, otworzy Sesja 100-lecia – odzyskanie niepodległości w drogownictwie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji, stowarzyszeń, organizacji i przedsiębiorstw z branży infrastruktury komunikacyjnej.

W zakresie części merytorycznej, V KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2018 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak i w zakresie przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stabilizacji podłoża gruntowego pod budowle drogowe, wzmacniania i remontów nawierzchni oraz stosowania różnych technologii ich wykonywania, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie starych problemów.

Zasadniczym celem V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018 jest danie Uczestnikom sposobności wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Miejsce Konferencji:
BEST WESTERN PREMIER KRAKOW HOTEL ****
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków

PROGRAM KONFERENCJI
Aktualny program znaleźć można na stronie internetowej.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Zgłoszeń można dokonać poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa lub bezpośrednio on-line.

WIĘCEJ INFORMACJI
Zachęcamy do zapoznania się z referatami wygłoszonymi w trakcie poprzednich edycji oraz obejrzenia relacji fotograficznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji.