IBDiM logoRozpoczęła się realizacja ważnego programu rządowego Mosty dla Regionów, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów oraz wspierając inicjatywę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, organizuje konferencję Mosty dla Regionów, która odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. w Kielcach.

 

Organizatorom spotkania zależy na podzieleniu się swoją wiedzą i pokazaniu aspektów naukowo-technicznych związanych z projektowaniem i budową mostów.

W ramach programu ma powstać 21 obiektów, które są szczególnie ważne dla poprawienia ciągłości sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z tego wynika konieczność zidentyfikowania warunków, do których planowany obiekt ma być dostosowany (rodzaj dróg, nośność, wielkość obiektu, itp.). Dobrze zaprojektowane konstrukcje inżynierskie są dostosowane do warunków lokalnych, a technologie są zdeterminowane trwałością
i możliwościami ekonomicznymi.

Konferencja nie wyczerpie tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu decyzji odnośnie projektowania i realizacji inwestycji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Konferencja będzie towarzyszyć XXV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego Autostrada Polska.

Więcej informacji na: https://ibdim.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/65-aktualnosci/1447-kielce-2019

mosty dla regionow 600x200