KoDiK logo 190x190Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zaprasza na TRÓJMIEJSKIE OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM TRANSPORTOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TOST PG, które odbędzie się 23-24 kwietnia 2020 roku.

 

Pragniemy zachęcić studentów wszystkich uczelni, członków kół naukowych oraz pasjonatów różnych dziedzin transportu od lądowego, wodnego, lotniczego, aż po logistykę oraz urbanistykę do udziału w trzeciej edycji konferencji. Z całą pewnością szeroka tematyka pozwoli każdemu na odnalezienie interesującego go zagadnienia. Podczas konferencji będziemy mieli przyjemność wysłuchać wystąpień specjalistów branż transportowych oraz logistycznych jak i również możliwość prezentacji przeprowadzonych badań przed studentami, innymi uczestnikami oraz kadrą akademicką.

Zakres tematyczny:
- Projektowanie i eksploatacja infrastruktury transportowej
- Inteligentne Systemy Transportu
- Transport szynowy
- Pojazdy transportu zbiorowego
- Funkcjonalność systemów transportowych
- Transport intermodalny
- Bezpieczeństwo w transporcie
- Perspektywy rozwoju transportu
- Transport a ochrona środowiska
- Integracja sieci transportowej z miejską przestrzenią publiczną
- Logistyka miejska
- Nowoczesne rozwiązania w logistyce
- Zarządzanie łańcuchem dostaw
- Zarządzanie mobilnością
- Modelowanie systemów i procesów transportowych
- Integracja systemów transportowych
- Organizacja miejskiego transportu zbiorowego
- Systemy informatyczne w transporcie
- Perspektywy rozwoju transportu lotniczego

Więcej na: https://wilis.pg.edu.pl/kodik/tost-pg-2020