logo fullSerdecznie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów - NOVDROG", która odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2020 roku w Niepołomicach pod Krakowem. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

 

Tematyka konferencji:
1. Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej.
2. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.
3. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
4. Asset management – zarządzanie majątkiem drogowym.
5. Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, w tym BIM.
6. Ochrona środowiska w drogownictwie.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty w terminie do 20 stycznia 2020 roku. Przy wpłacie do 20 listopada 2019 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł.

Więcej informacji na: http://www.sitk.org.pl/nowoczesne-technologie-w-projektowaniu-budowie-i-eksploatacji-infrastruktury-drogowej-miast-metropolii-i-regionow-novdrog-2020/