190x190Prezydent Miasta Legnicy zaprasza na „legnickie dni SMART CITY”, na które składają się: konferencja „Smart City – Mobilność Miejska” w dniu 3 października 2019 r. i seminarium „ITS – wdrożenie i do dalej?” w dniu 4 października 2019 r.

 

Konferencja ma stać się forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami i biznesem oraz prezentacją najnowszych rozwiązań praktycznych w zakresie szeroko rozumianej mobilności miejskiej. Tematyka wystąpień dotyczyć będzie m.in. transportu i logistyki miejskiej, komunikacji publicznej, współdzielenia środków transportu, elektromobilności, systemów monitorowania oraz wpływania na ruch drogowy. W ramach jednego z referatów przedstawione zostaną wnioski z zakończonych trzy dni wcześniej testów autonomicznego busa w Gdańsku. Będzie to pierwsze podsumowanie.

W ramach seminarium zaplanowano wystąpienia, a przede wszystkim dyskusje mające na celu dzielenie się doświadczeniami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego posiadającymi już systemy ITS oraz miastami zainteresowanymi ich wdrożeniem.

Wydarzenie odbędzie się w hotelu Qubus Hotel**** w Legnicy przy ulicy Skarbowej 2.

Wszelkie informacje, w tym program „Legnickich dni SMART CITY” dostępne są na stronie internetowej: konferencja.legnica.eu.