button 400x400pxStowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Białystok organizuje w dniach 3-5 lutego 2020 r. w Białowieży w hotelu „Białowieski” XII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”.

 

Seminarium organizowane jest od 2007 r. we współpracy z Politechniką Białostocką. Adresowane jest ono głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego. Co roku gromadzi niemal 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei z województwa i całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Seminarium oparte jest na programie składającym się z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:
- planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
- projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym, a także projektowania linii kolejowych;
- materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
- geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
- utrzymania i remontów dróg oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.

W czasie obrad odbywają się również prezentacje głównych sponsorów Seminarium, zaś w przerwach pomiędzy sesjami uczestnicy Seminarium mają możliwość odwiedzenia stoisk reklamowych firm partnerskich. Poza tym organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program Seminarium różnymi niespodziankami artystycznymi, a odbywające się wieczorami uroczyste kolacje sprzyjają cennym kontaktom biznesowym. Szczegółowy program seminarium ukaże się na początku stycznia 2020 r. Zapraszamy do zapoznana się z krótkim filmem podsumowującym przebieg poprzedniego XI Seminarium, który znajduje się pod adresem: http://sitk.bialystok.pl/index.php/308.