FORUM ZDJĘCIEPolski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w debacie z Ekspertami podczas "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo".

 

"Forum Transportu Publicznego" to konferencja, której celem ogólnym jest zwrócenie uwagi na problematykę transportu w miastach. Wyzwania jakie stoją przed miastami w związku z rosnącą mobilnością i rozwijającymi się technologiami oraz polityką ekologiczną stawiają rządzących przed wieloma trudnymi wyborami.

Zagadnienia tematyczne:
- rola transportu w funkcjonowaniu miasta,
- elementy nowoczesnego transportu zbiorowego,
- optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego,
- istota sprawności i efektywności systemu transportowego,
- mobilność w transporcie publicznym,
- idea smart w transporcie publicznym,
- transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność,
- inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data).

Podczas konferencji odbędzie się konkurs "Asy Transportu Publicznego". Ma on na celu uhonorowanie najlepszych miast, osób i firm mających znaczący wpływ na kształt i rozwój transportu publicznego w Polsce.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł:
- Człowiek Roku
- Miasto Roku / Ekologiczne Miasto Roku
- Dostawca Rozwiązań dla Transportu Publicznego

Grupa docelowa:
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
- operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

więcej na: https://www.facebook.com/Polski-Instytut-Rozwoju-Biznesu-PIRB-1602593813327071/