gambit logoPolitechnika Gdańska zaprasza na kolejną XIII Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Komitet Organizacyjny Konferencji GAMBIT 2020 postanowiła przesunąć termin jej realizacji. Nowy termin konferencji wyznaczono na 7-8 września 2020 roku.

 

Decyzję podjęto w trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny podczas konferencji, a także związanych z nimi podróży zaproszonych gości i uczestników.

Tematem przewodnim konferencji będą wyzwania i uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa w nadchodzącej dekadzie.

Szczegóły programu Konferencji, zasad uczestnictwa, zgłoszeń artykułów przygotowanych do publikacji, a także wszystkich innych spraw organizacyjnych znajdują się na stronie internetowej Konferencji GAMBIT www.pg.edu.pl/gambit