strona www 190x190Instytut Badawczy Dróg i Mostów z przyjemnością informuje, że wznawia cykl konferencji "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe". Przyszłoroczna edycja poświęcona będzie nowoczesnej diagnostyce i naprawom nawierzchni drogowych.

Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania propozycji referatów poświęconych tym zagadnieniom. Organizatorzy chcieliby  skupić się na aspektach naukowo-technicznych, ale ciekawe doświadczenia praktyczne także będą mile widziane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: kielce2018.ibdim.edu.pl

Tematyka konferencji

Nowoczesne metody diagnostyki nawierzchni drogowych:
- ocena stanu technicznego nawierzchni,
- zastosowanie badań nieniszczących w diagnostyce nawierzchni,
- ocena nośności nawierzchni,
- nieniszczące metody rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych.
Metody napraw nawierzchni drogowych:
- projektowanie wzmocnień nawierzchni,
- technologie remontów i przebudów,
- recykling nawierzchni,
- wzmocnienia nawierzchni siatkami,
- specyfika remontów miejskich i pozamiejskich,
- poprawa właściwości powierzchniowych,
- aspekty społeczno-środowiskowe.

strona www 600x200 2