logo inframa 19024 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie odbędzie się drugie szkolenie z cyklu warsztatów „Podstawy Road Asset Management” zorganizowane przez inicjatywę edukacyjną INFRAMA.

Warsztaty mają na celu efektywnie wspomóc zarządców w ich pracy, przedstawić korzyści wynikające z praktycznego wdrożenia RAM, zapoznać z aktualnymi trendami w kompleksowym zarządzaniu infrastrukturą drogową, nauczyć stosowania zasad Road Asset Management w konkretnych jednostkach.

- Zmienność warunków gospodarczych, społecznych i politycznych, to tylko niektóre z problemów, z którymi na co dzień konfrontowani są przedstawiciele branży drogowej. Odpowiedzi na te wyzwania przynosi dyscyplina Road Asset Management - wyjaśnia prowadzący warsztaty Tomasz Wojsz, doświadczony trener w zakresie Asset Management, prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

Road Asset Management jako dziedzina istnieje już od lat i jest aktywnie rozwijana w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Wdrożenie systemów Road Asset Management pozwala osiągnąć:
• Redukcję ryzyka;
• Podniesienie skuteczności inwestycji drogowych,
• Zwiększenie jakości planowania projektów infrastrukturalnych.

- Istnieje ogromna dysproporcja pomiędzy wymaganym poziomem finansowania budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a nakładami de facto przeznaczanymi na te cele. Stosowanie metod Road Asset Management przynosi poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji polepszenie wyników finansowych i ekonomicznych - podsumowuje prowadzący warsztaty dr inż. Sławomir Heller, przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management.

Zobacz program warsztatów

Infrastructure Asset Management Academy INFRAMA jest przedsięwzięciem trzech podmiotów: Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o. i HELLER Ingenieurgesellschaft mbH. Partnerem strategicznym inicjatywy INFRAMA jest Polski Kongres Drogowy. Szczegóły dotyczące inicjatywy INFRAMA są dostępne na stronie www.inframa.pl.