tracks 2796156 960 720- W projekcie ustawy, nad którym pracujemy, zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego – oświadczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas I Kongresu Rozwoju Kolei w Warszawie.

 

- Mam nadzieję, że polska kolej najgorszy czas ma za sobą; czuje się swoisty renesans, zauważamy wzrost przewozów osobowych rok do roku, wzrost przewozów towarowych. Kolej musi być przebudowywana, ale musi być też rozbudowywana i remedium na jej problemy jest Program Kolej Plus – oświadczył minister Adamczyk.

Podkreślił, że obecnie wielu mieszkańców Polski jest pozbawionych sieci kolejowej. - Zlikwidowano wiele szlaków kolejowych; od kolei odcięto wiele miast, co nigdy nie powinno było nastąpić – mówił. Wymienił m.in. takie miejscowości jak: Jastrzębie Zdrój, Sokołów Podlaski, Turek.

Minister Adamczyk zapowiedział, że wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel powiedział, że wstępnie wytypowano ponad 100 miejscowości, które powinny mieć połączenie kolejowe. Następnie wybrano 21 miast, do których w pierwszej kolejności takie połączenie powinno być przywrócone lub wybudowane. Analitycy brali pod uwagę różne kryteria, m.in. liczbę mieszkańców ponad 10 tys., brak jakiegokolwiek skomunikowania za pomocą transportu publicznego.

- Mieliśmy w Polsce ok. 30 tysięcy km linii, a teraz mamy ok. 18 tys. km. Oznacza to, że ponad 1/3 linii kolejowych w ostatnich latach zlikwidowano. Są regiony, gdzie tych linii zlikwidowano bardzo dużo, ale został ślad. Na niektórych obszarach nie było kolei i należy ją wybudować – mówił Merchel.

Wiceprezes Zarządu PKP S.A. Andrzej Olszewski zapowiedział, że będą remontowane i budowane dworce kolejowe, które będą konieczne do obsługi pasażerów na tych odtworzonych liniach.

Jak zaznaczył prezes PLK, odbudowa to jest proces, który musi potrwać. - Tam, gdzie nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji lokalizacyjnych, nie będzie konieczny wykup gruntów, realny jest termin budowy linii kolejowych do 2023-2024 roku. Ale tam, gdzie takie dokumenty i procedury będą potrzebne, na pewno ten proces się wydłuży, bo samo przygotowanie do realizacji zajmuje ok. 4 lat – oświadczył Ireneusz Merchel.

Poinformował, że na inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dysponują obecnie kwotą 67 mld zł.

Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinformował, że obecnie na Program Kolej Plus nie ma dofinansowania ze środków UE, ale nie jest pewne, że nie będzie. - Są warunki, by przekonać Komisję Europejską do tego – zaznaczył.

Maciej Lignowski, prezes SKM Trójmiasto podkreślił, że historia zarządzanej przez niego spółki oraz jej doświadczenia pokazują, że sensowne jest odtwarzanie linii kolejowych pomiędzy większymi ośrodkami miejskimi, ale równie ważne jest łączenie za pomocą kolei mniejszych ośrodków. - Zmodernizowana infrastruktura powinna zapewniać prędkość 60 km/h; należy zagęszczać przewozy w szczytach pasażerskich. Ważne jest tworzenie wokół tych zmodernizowanych dworców miejsc przesiadkowych, by związać komunikację przesiadkową z komunikacją autobusową w gminie czy powiecie. To wszystko powoduje, że ludzie chcą korzystać z transportu kolejowego – powiedział.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.