edroga102Technologie poprawiające bezpieczeństwo, takie jak inteligentny system dostosowania prędkości i system automatycznego hamowania, będą musiały zostać zainstalowane w nowych pojazdach od maja 2022 r.

 

- Zawsze koncentrowaliśmy się na bezpieczeństwie użytkowników dróg, a dodatkowe obowiązkowe wyposażenie samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów pomoże uratować życie ludzi - powiedziała Róża Thun, która kierowała pracami legislacyjnymi w Parlamencie.

Zaawansowane systemy, które będą musiały zostać zainstalowane we wszystkich nowych pojazdach, to:

- inteligentny system dostosowania prędkości;
- ułatwienie instalacji blokady alkoholowej;
- ostrzeżenie o senności i rozproszeniu uwagi kierowcy;
- system automatycznego hamowania;
- czujnik cofania;
- rejestrator zdarzeń ("czarna skrzynka").

Szacuje się, że inteligentny system dostosowania prędkości (ISA) mógłby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach UE o 20%.

- System ISA nie jest ogranicznikiem prędkości, tylko inteligentnym systemem, który będzie zwracał uwagę kierowcy zawsze, ilekroć będzie przekraczał prędkość. System będzie pozyskiwał informacje o dozwolonej prędkości z obserwacji znaków drogowych oraz z map. Kierowca będzie skutecznie poinformowany o tym, że przekracza prędkość, ale od jego działania będzie zależało czy auto zacznie hamować czy dalej będzie przyspieszać. System będzie aktywny po każdym uruchomieniu samochodu, ale kierowca będzie mógł go wyłączyć na pewien czas w trakcie jazdy (np. w sytuacji kiedy ze względu na ograniczenia pogodowe lub niewłaściwe oznakowanie może nie działać w 100% prawidłowo) - poinformowała Róża Thun. - To nie tylko sprawi, że wszyscy będziemy bezpieczniejsi, ale również pomoże kierowcom uniknąć mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości - dodała Thun.

W przypadku samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych obowiązkowe będzie również posiadanie systemu automatycznego hamowania przed przeszkodami (już obowiązkowego dla samochodów ciężarowych i autobusów), a także systemu utrzymywania pasa ruchu.

Większość tych technologii i systemów ma stać się obowiązkowa od maja 2022 r. w przypadku nowych modeli i od maja 2024 r. w przypadku istniejących modeli.

Ciężarówki i autobusy będą musiały być projektowane i budowane w taki sposób, aby szczególnie narażeni użytkownicy dróg - rowerzyści i piesi - byli bardziej widoczni dla kierowcy. Pojazdy te będą musiały być wyposażone w zaawansowane funkcje, aby zmniejszyć w największym możliwym stopniu zmniejszyć "martwe pole".

Ta technologia powinna być stosowana w przypadku nowych modeli od listopada 2025 r., a w przypadku istniejących modeli - od listopada 2028 r.

Nowe przepisy poprawiają również wymogi w zakresie bezpieczeństwa biernego w celu złagodzenia skutków obrażeń odniesionych przez pieszych i rowerzystów. Ulepszona zostanie również homologacja typu opon.

Rozporządzenie, zatwierdzone przez Parlament Europejski 578 głosami do 30, przy 25 głosach wstrzymujących się, zostanie teraz przedłożone do zatwierdzenia Radzie Ministrów UE.

Źródło: PE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.