contentmap_plugin

482A6148Wiadukt nad torami kolejowymi w Gogolinie jest wyczekiwany od dawna nie tylko przez mieszkańców, ale wszystkich kierowców, którzy dziś długie minuty czekają na zamkniętym przejeździe. 13 sierpnia w Gogolinie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania.

 

Od wielu lat skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 409 i ważnej linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Opole powoduje problemy komunikacyjne w centrum Gogolina. Zamknięty przejazd kolejowy powoduje powstawanie zatorów na drogach. Aby rozwiązać komunikacyjne problemy w Gogolinie, niezbędna jest budowa wiaduktu nad torami i przebudowa układu komunikacyjnego. W roku 2016 r. powstał pomysł na opracowanie koncepcji dla dwupoziomowego skrzyżowania, a teraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Jak przypominał członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, cała budowa szacowana jest na około 30 mln zł. – A należy pamiętać, że po modernizacji linii kolejowej 136 ruch na niej będzie jeszcze większy, więc wiadukt będzie wyjątkowo potrzebny - dodaje.

Szymon Ogłaza podkreśla, że to trudna inwestycja. - Wiadukt budujemy w centrum miasta, ale tak naprawdę zmieniamy cały układ komunikacyjny centrum miasta, w związku z czym będzie to na pewno duże wyzwanie. To bardzo skomplikowana i nie tania inwestycja. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Horaczuk mówi, że inwestycja w końcu umożliwi normalny przejazd przez Gogolin. – Ale to też wiele rozwiązań dla pieszych i mieszkańców – dodaje. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podkreśla, że to także większe bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale i użytkowników drogi nr 409.

Koszt wykonania dokumentacji wynosi prawie milion zł brutto i w całości poniesie go gmina Gogolin. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to IV kwartał roku 2019, równolegle zaś inwestorzy zadania, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Województwo Opolskie oraz gmina Gogolin, podejmą starania o zabezpieczenie funduszy na tę inwestycję. Zgodnie ze wstępnymi założeniami inwestycja ma zostać zrealizowana przy założeniu wspólnego finansowania.

Burmistrz Gogolina przekonuje, że podpisanie umowy na projekt to dla niego i gminy niezwykle ważny moment. – To było wiele miesięcy prac i starań, najpierw powstała idea, potem przemyślana koncepcja. Rada gminy postanowiła zapłacić za dokumentację, bo nie chcieliśmy tego roku stracić – mówi i podkreśla, że idea budowy nowoczesnego centrum przesiadkowego byłaby niemożliwa, gdyby nie mądre skomunikowanie Krapkowic z Gogolinem. - Teraz czekamy na finał i wierzę, że na koniec 2021 roku mieszkańcy będą jeździli, omijając ten przejazd kolejowy – dodaje.

Zadanie obejmuje przede wszystkim zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 o długości ok. 1,1 km, budowę dwóch mostów - wiaduktu nad linią kolejową PKP nr 136 i bocznicą kolejową oraz wiaduktu nad ul. Konopnickiej, przebudowę i budowę ścieżek rowerowych i chodników z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, likwidację istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej, a także przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.

Jest to pierwsze zadanie w historii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu polegające na tak dużej przebudowie infrastruktury komunikacyjnej i miejskiej w centrum miasta.

Źródło: UMWO

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.