technology 785742 640Nowe badanie, przedstawione na corocznej Międzynarodowej Konferencji Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, pokazało, że osoby dojeżdżające do pracy korzystają z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu podczas podróży do pracy i z pracy, aby "nadrobić" służbowe zaległości, co stanowi dowód na to, że dojazd do pracy można tak naprawdę zaliczyć jako pracę.

 

Dr Juliet Jain, dr Billy Clayton i dr Caroline Bartle z Uniwersytetu Zachodniej Anglii analizowali wykorzystanie darmowego Wi-Fi na dwóch głównych trasach Chiltern Railways: Londyn - Birmingham i Londyn - Aylesbury, aby zobaczyć, w jaki sposób pasażerowie korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu podczas podróży.

Badanie przeprowadzono w okresie 40 tygodni w latach 2016-17 i objęło 3.000 pasażerów.

Wywiady z klientami ujawniły, że dostęp do Internetu jest równie ważny dla osób dojeżdżających do pracy, jak i podróżujących służbowo. Wielu respondentów wyraziło opinię, że dojazd do i z pracy jest dla nich czasem na nadrobienie zaległości służbowych.

Naukowcy podali, że w Norwegii już teraz niektórzy dojeżdżający mogą zaliczyć czas podróży jako część dnia pracy.

- Jeśli czas podróży miałby być liczony jako czas pracy, miałoby to wiele skutków społecznych i ekonomicznych, jak również implikacji dla branży kolejowej - powiedziała dr Juliet Jain. - Może to zmniejszyć presję na dojazd do pracy w godzinach szczytu i zapewnić większy komfort i elastyczność w czasie pracy. Może jednak również wymagać większego nadzoru i odpowiedzialności za wydajność.

Pociągi musiałyby również oferować dobre środowisko pracy, w tym stoły, przestrzeń i dobre stałe łącze internetowe i telefoniczne, co wymagałoby inwestycji ze strony operatorów kolejowych i branży telekomunikacyjnej.

***

Jak podaje Global Railway Review, pociągi Pendolino w Polsce wkrótce będą oferowały bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu, co jest jednym z najczęściej oczekiwanych standardów XXI wieku. PKP Intercity podpisało umowę z Alstom na instalację urządzeń Wi-Fi w pociągach Express InterCity Premium.

Pierwsze pociągi Pendolino z dostępem do bezpłatnego bezprzewodowego internetu pojawią się na torach pod koniec 2018 roku. Kontrakt opiewa na kwotę 31,7 mln zł i poza instalacjami Wi-Fi obejmuje również utrzymanie przez pięć lat.

Z badań satysfakcji klientów przeprowadzonych przez PKP Intercity wynika, że podróżni decydują się na ofertę Express InterCity Premium przede wszystkim ze względu na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu. Pasażerowie cenią sobie gwarancję miejsca siedzącego, łatwy dostęp do gniazdek elektrycznych, wygodne fotele oraz możliwość korzystania ze specjalnej strefy ciszy.

Źródło: Global Railway Review

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.