Spis treści

Trochę historii

Pojęcie drogi wewnętrznej w jego obecnym kształcie ma względnie świeżą metrykę. Swoją obecną postać przyjęło bowiem dopiero z dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668). Z tym dniem jednym zbiorczym pojęciem drogi wewnętrznej zostały objęte dawne drogi publiczne zakładowe (art. 8 ówczesnego brzmienia ustawy o drogach publicznych) oraz dawne drogi ogólnodostępne niepubliczne (art. 11 ówczesnego brzmienia ustawy o drogach publicznych).

Przed rokiem 1999 drogą zakładową była droga miesząca się w jednej z dwóch kategorii:

  • ogólnodostępnych dróg stanowiących dojazd do dróg krajowych, wojewódzkich, lokalnych miejskich – do określonych jednostek gospodarki uspołecznionej i innych jednostek organizacyjnych, obszarów leśnych oraz obszarów uspołecznionych gospodarstw rolnych, służące przede wszystkim do ich obsługi;
  • placów przed dworcami kolejowymi i autobusowymi, portami morskimi i śródlądowymi, dworcami lotniczymi oraz ogólnodostępnych dojazdów do ramp wyładowczych i placów składowych, o ile jednak została zaliczona do kategorii dróg zakładowych w drodze uchwały właściwej rady narodowej stopnia podstawowego (później oczywiście rady gminy).

Drogi zakładowe były drogami publicznymi, zatem w świetle prawa były traktowane w sposób identyczny jak np. drogi krajowe.

Zgodnie z ówczesnymi przepisami drogi ogólnodostępne nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych (np. drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych – drogi wiejskie) miały być albo oznakowane jako drogi wewnętrzne, albo ulec likwidacji. Nie trzeba chyba dodawać, że przepis ten pozostał martwy o tyle, że dalej istniały drogi ogólnodostępne nieoznakowane jako drogi wewnętrzne. Co więcej – sam sposób redakcji przepisu powodował, że wątpliwości budziło kwalifikowanie nieoznakowanych dróg ogólnodostępnych niepublicznych.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zasady funkcjonowania dróg wewnętrznych, w tym ruchu przebiegającego po nich, miała prawo określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Delegacja ta została skonsumowana w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (tekst pierwotny Dz.U. Nr 6, poz. 33). Spośród zawartych tam przepisów godny uwagi jest §29 ust. 1 ustalający, że do oznakowania dróg wewnętrznych stosowane są tablice wskazujące początek lub koniec drogi wewnętrznej oraz porządkowe, ustalające zakazy, nakazy, ostrzeżenia lub zawierające informacje przy czym na tablicach takich stosuje się takie same symbole znaków pionowych oraz takie same zasady ich umieszczania jak na drogach publicznych. Powołane rozporządzenie w części dotyczącej zasad zarządzania i finansowania oraz oznakowania dróg wewnętrznych utraciło podstawę prawną z dniem 1 stycznia 1999 roku, lecz w całości utraciło moc dopiero 10 grudnia 2004 roku w konsekwencji podjęcia ustawy z 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tekst pierwotny Dz.U. Nr 200, poz. 1953).

Marek Wójcik
Serwis Prawny ZPP prawo@warto_wiedzieć, nr 32, 31 sierpnia 2009 r.

Komentarze  
Lewy
+4 #11 Lewy 2013-12-21 22:15
witam mam pytanie bo w szkole mamy droge co prowadzi do poszczególnych budynków na terenie szkoły jest wyłozona takimi blokami betonowymi i czy ona jest droga wewnętrzna ? mozecie odpowiedzieć
Cytować | Zgłoś administratorowi
zdzisław
+14 #12 zdzisław 2014-06-12 12:52
od drogi publicznej do mojego garażu prowadzi droga wewnętrzna około 20 m..Garaż posiadam od 30 lat , płacę za niego podatek.To wszystko ma miejsce na posesji małej wspólnoty mieszkaniowej. Ostatnio pewien kierowca , znajomy tutejszej mieszkanki nie będący mieszkańcem mwm zastawia mi dojazd lub wyjazd z garażu , czy ma do tego prawo i czy służby porządkowe mogą mu zwrócić uwagę lub ukarac
Cytować | Zgłoś administratorowi
Andrzejos
-7 #13 Andrzejos 2015-04-07 15:46
a ja już sam nie wiem, czy dzieci mogą na osiedlu grać na drodze czy nie. jest oznaczona znakiem "strefa zamieszkania" i ponoć jest drogą wewnętrzną. u nas niby nikt tego dzieciom nie zabronił (bo ponoć można, jak tu wg porady: http://edroga.pl/prawo/drogi-wewnetrzne-i-definicja-04031685), ale sąsiedzi krzywo patrzą. kto to rozwiąże?
Cytować | Zgłoś administratorowi
jasio p
0 #14 jasio p 2017-01-06 21:25
A jaki ma status gminna droga publiczna, która formalnie nie przeszła całej papierologii ?
Ruch się na niej odbywa ale nie została jeszcze ogłoszona tzw dzienniku urzędowym ?
To dość ważna kwestia z uwagi na ewentualne wypadki, wykroczenia drogowe, mandaty itp ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
miśko
+2 #15 miśko 2018-01-11 14:43
Jak się ma stwierdzenie "Podział wszystkich dróg ma zatem charakter dychotomiczny – droga może być albo publiczna, albo wewnętrzna. Trzeciej możliwości nie ma."

do aktu prawnego wydanego przez UML w Łodzi:

"Wykaz ulic na terenie miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych będących
we władaniu ZDiT"
są to napewno drogi publiczne (we wladaniu Zarządu Dróg i Transportu) i są zaliczone do kategorii dróg wewnętrznych, w tym dokumencie.

http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Wykaz_drog_publicznych/86
Cytować | Zgłoś administratorowi
AndrzejW
-1 #16 AndrzejW 2018-05-08 22:16
Przemądrzone. Zajrzałem gdzieś indziej i jasno, w kilku zdaniach, wystarczająco opisali co i jak.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gregory
+2 #17 Gregory 2018-07-25 17:40
Witam
Na moim osiedlu znajduje się znak :"droga wewnętrzna". Czy mogę wjechać droga mając samochód więcej niż 3,5 tobu wagi?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Guest
0 #18 Guest 2018-10-11 11:37
Cytuję Lewy:
witam mam pytanie bo w szkole mamy droge co prowadzi do poszczególnych budynków na terenie szkoły jest wyłozona takimi blokami betonowymi i czy ona jest droga wewnętrzna ? mozecie odpowiedzieć

jest to wewnętrzna obsługa komunikacyjna budynków (utwardzenie terenu powstaje w wyniku ustalenia porządku poruszania się po danym terenie)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Guest
0 #19 Guest 2018-10-11 11:41
Cytuję Gość:
Wewnątrz osiedla (oznaczone znakiem informacyjnym) znajduje się droga dojazdowa do poszczególnych wejść do bloku mieszkalnego a także miejsc parkingowych. Oznaczona jest znakiem "droga pożarowa", a nie "droga wewnętrzna". Dodam że znajduje się ona na nieogrodzonym terenie spółdzielni mieszkaniowej.
Moje pytanie czy taka droga (nie posiada nazwy) jest klasyfikowana jako droga wewnętrzna?
art 8. ustawy o drogach publicznych
Cytować | Zgłoś administratorowi
Zenon
0 #20 Zenon 2019-01-07 18:59
Witam
droga prywatna uzbrojona, poprowadzona od drogi gminnej przez wspomniane osiedle do drogi powiatowej. Jest drogą publiczną? Czy Urząd Gminy powinien ją przejąć w darowiźnie lub odpłatnie?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.