contentmap_plugin

edroga617Po zrealizowanej przez samorząd województwa gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 550 (ul. Toruńska) w Chełmnie i Brzozowie, zarządzanie tą trasą przejmują samorządy Chełmna i powiatu chełmińskiego. Samorządowe władze regionu będą odtąd odpowiedzialne za administrowanie południową obwodnicą miasta. Uroczystość symbolicznego przekazania dróg odbyła się 8 lutego w Chełmnie i Brzozowie.

Zgodnie z podpisanym w 2014 roku listem intencyjnym, powiat chełmiński i miasto Chełmno przejmują zarządzanie dotychczasowym fragmentem drogi wojewódzkiej nr 550: władze miasta 4,5-kilometrowym odcinkiem w granicach administracyjnych miasta (do skrzyżowania z droga gminną), a władze powiatu 450-metrowym odcinkiem do skrzyżowania z obwodnicą. Samorząd województwa przejmuje odpowiedzialność za wybudowaną 5 lat temu południową obwodnicę Chełmna, po której wyznaczono nowy przebieg DW 550.

Urząd Marszałkowski zrealizował już podobne przedsięwzięcie wspólnie z władzami Wąbrzeźna: w zamian za przejęcie przez gminę dawnych dróg wojewódzkich w granicach miasta, samorząd województwa wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejskiej obwodnicy i przekazał ratuszowi pulę środków na doprowadzenie do właściwego stanu przekazanych ciągów komunikacyjnych.

c3Do sfinalizowania zamiany dróg niezbędny był gruntowny remont ulicy Toruńskiej oraz drogi przebiegającej przez Brzozowo. Środki na tę inwestycję zabezpieczył Urząd Marszałkowski, a zadanie zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich. W wyniku konsultacji społecznych do projektu wprowadzono szereg zmian zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców.

Ułożono tak zwaną cichą nawierzchnię, poszerzono część chodników, dobudowano oświetlenie na odcinku w kierunku Brzozowa, zmieniono geometrię skrzyżowania z ulicą Osnowską, wprowadzono dodatkowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Św. Ducha. Drogowcy wbudowali w nawierzchnię specjalną geosiatkę, która wzmacnia konstrukcję drogi. Zainstalowano latarnie hybrydowe zasilane siłą wiatru i energią słoneczną. Płynność ruchu w Brzozowie poprawiły zatoki autobusowe oraz nowy chodnik. Zgodnie z uwagami rowerzystów ograniczono także prędkość na miejskim odcinku ulicy do 40 kilometrów na godzinę. Powstała dodatkowa infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo (bariery, balustrady). Miasto zadeklarowało po przejęciu drogi wprowadzenie dodatkowych znaków oraz elementów małej architektury.

c2Zamiana dróg pozwoli ograniczyć tranzyt w centrum Chełmna. Usprawni też zarządzanie drogami wojewódzkimi - sprzęt, którym dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich lepiej sprawdza się na trasach przebiegających poza miastem. Samorządy, zarządzając całą infrastrukturą drogową w mieście, zyskają większy wpływ na wiele istotnych spraw takich jak estetyka, mała architektura i zajęcia pasa drogowego pod działalność gospodarczą.

***

Ulica Toruńska to jedna z najważniejszych tras Chełmna. Liczy ona ponad 2 kilometry długości, umożliwia wjazd od strony Unisławia i łączy Stare Miasto z osiedlami zlokalizowanymi w południowej części Chełmna. Przy samej ulicy Toruńskiej mieszka ponad pół tysiąca osób.
 
Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.